Asociaţia pentru Incluziune Socială ”Proetnica ” angajează 1 expert pentru ocuparea functiilor de Asistent social si Responsabil grup tinta
Cerințe minime:
• Educație solicitată:
- studii superioare finalizate cu diploma de licenta, specializarea asistenta sociala;
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;

• Experiență de lucru cu grupuri dezavantajate - 1 an;
• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
• Permis auto și mașină disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilitați de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorință de autoperfecționare, abilitate în apreciere, rezistență la stres și muncă susținută;
• Receptivitate la informații;
• Perioada contractului: ianuarie 2022 – decembrie 2023

Atribuții:
• Realizează anchetele sociale pentru persoanele identificate în grupul țintă gestionat și participă la selecția finală a acestora;
• Participă la evaluarea abilităților de viața independentă a beneficiarilor alături de consilierul școlar;
• Asigură comunicarea directă cu beneficiarii pe tot parcursul implementării proiectului;
• Monitorizează situația copiilor și a evoluției acestora pe tot parcursul proiectului și evaluează rezultatele intervențiilor intreprinse și gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz;
• Face propuneri pentru acordarea, în situații speciale, a unor ajutoare materiale beneficiarilor;
• Participă la realizarea unei baze de date cuprinzând informații legate de cazuri, rețeaua de sprijin, etc.;
• Urmărește colectarea informațiilor privind participarea copiilor și părinților la activități.
• Identifică, selectează și înregistrează GT gestionat;
• Monitorizează situația copiilor și a evoluției acestora pe tot parcursul proiectului și evaluează rezultatele intervențiilor intreprinse și gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz;
• Îndeplinește alte atribuții delegate.


Ce trebuie să faci?
Trimite CV-ul tău până pe 28 ianuarie 2021 pe adresa asociatia.proetnica@gmail.com
Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilități în scrierea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Activitatea expertului se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 6., în Bucureşti, cât şi în localitățile de implementare din regiunea Sud-Muntenia drept pentru care deținerea unui permis auto este un avantaj.

Pentru interviu vor fi selectati doar cei are intrunesc conditiile de eligibilitate.

Te aşteptăm,
Echipa Proetnica
www.asociatiaproetnica.ro