Asociaţia pentru Incluziune Socială ”Proetnica ” angajează 1 expert POCU pentru ocuparea pozitiilor de Asistent social si Responsabil Grup tinta
Atribuții:
• Realizează anchetele sociale pentru persoanele identificate în grupul țintă gestionat și participă la selecția finală a acestora;
• Participă la evaluarea abilităților de viața independentă a beneficiarilor alături de consilierul școlar;
• Asigură comunicarea directă cu beneficiarii pe tot parcursul implementării proiectului;
• Monitorizează situația copiilor și a evoluției acestora pe tot parcursul proiectului și evaluează rezultatele intervențiilor intreprinse și gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz;
• Face propuneri pentru acordarea, în situații speciale, a unor ajutoare materiale beneficiarilor;
• Participă la realizarea unei baze de date cuprinzând informații legate de cazuri, rețeaua de sprijin, etc.;
• Urmărește colectarea informațiilor privind participarea copiilor și părinților la activități.
• Identifică, selectează și înregistrează GT gestionat;
• Gestionează fluxul de informații către și de la GT gestionat;
• Asigură comunicarea directă cu GT pe tot parcursul implementării proiectului;
• Facilitează participarea GT la activitățile proiectului;
• Asigură suport GT în îndeplinirea condițiilor pentru participarea la activitățile proiectului;
• Facilitează atingerea rezultatelor activităților cu GT;
• Urmărește colectarea informațiilor privind participarea GT la activități;
• Îndeplinește alte atribuții delegate.

Cerințe minime:
• Educație solicitată: studii superioare în domeniul asistenta sociala;
• Experiență de lucru cu grupuri dezavantajate - 1 an;
• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
• Permis auto și masina disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilități de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorinta de autoperfectionare, abilitate in apreciere, rezistenta la stres si munca sustinuta;
• Receptivitate la informatii;
• Perioada contractului: octombrie 2021 – decembrie 2023.Ce trebuie să faci?
Trimite CV-ul tău până pe 8 octombrie 2021 pe adresa asociatia.proetnica@gmail.com
Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilități în scrierea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.
Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 6., în Bucureşti, cât şi în localitățile de implementare din regiunea Sud-Muntenia drept pentru care deținerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre pozițiile de mai sus.
Interviurile se vor ține în ordinea primirii CV-urilor.

Te aşteptăm,
Echipa Proetnica
www.asociatiaproetnica.ro