Asociaţia pentru Incluziune Socială ”Proetnica ” angajează 1 expert pentru ocuparea functiilor de Consilier școlar si responsabil activități de consiliere și educație parentală

Cerințe minime:
• Educație solicitată: studii superioare în domeniul psihologie
• Experiență în educație parentală/ consiliere/ consiliere scolara de minim 1 an;
• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
• Permis auto și mașină disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilitați de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorință de autoperfecționare, abilitate în apreciere, rezistență la stres și muncă susținută;
• Receptivitate la informații;
• Perioada contractului: ianuarie 2022 – decembrie 2023

Atribuții:
• Realizează o metodologiile de desfășurare a programului de consiliere pentru elevi si a programului de educație parentală și consiliere;
• Pregătește materialele de consiliere care vor fi utilizate pentru consilierea elevilor si părinților
• Stabilește calendarul de lucru;
• Stabilește cadrul de realizare a activităților în care este implicat;
• Realizează o întâlnire inițială de consiliere educațională cu părinții/tutorii în cadrul căreia vor fi discutate principalele aspecte referitoare la dezvoltarea individualizată a copiilor;
• Elaborează planul educațional individualizat si un plan de interventie psiho-social pentru elevi (cu contribuția părinților/tutorilor) în baza discuțiilor purtate în cadrul intâlnirii inițiale cu părinții/tutorii elevilor;
• Realizează în funcție de nevoile identificate ședințe individuale de consiliere psihologică pentru copii;
• Realizează ședințe comune copil-familie, ce vor contribui la dezvoltarea rezilienței copiilor și sprijinirea acestora pentru traversarea perioadei de separare de părinți;
• Realizează activități de consiliere vocaționale pentru elevii din clasele terminale;
• Monitorizează și revizuiește anual planurile educaționale individualizate.
• Organizează întâlniri de grup tematice lunare/bilunare cu părinții/tutorii despre importanța cunoașterii propriului copil, a educației în viața copiilor, relația cu autoritățile locale, asumarea identității, relaționarea dintre membrii comunității, cum să fii un părinte mai bun, cum să comunici eficient cu copilul tău, cum să învingi stresul și furia, cum însoțești copilul pe calea dezvoltării sale, cum să fii un partener de încredere în relația cu copilul tău, cum abordezi pozitiv disciplinarea copilului etc.
• Organizează sesiuni de consiliere individuală față în față cu părinții/tutorii în grija cărora au rămas copii sau online cu părinții plecați în străinătate, în cadrul cărora se vor discuta aspecte legate de familie, despre modul de gestionare a relației cu copilul, progresul elevilor beneficiari, etc.

Ce trebuie să faci?
Trimite CV-ul tău până pe 28 ianuarie 2021 pe adresa asociatia.proetnica@gmail.com
Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilități în scrierea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Activitatea expertului se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 6., în Bucureşti, cât şi în localitățile de implementare din regiunea Sud-Muntenia drept pentru care deținerea unui permis auto este un avantaj.

Pentru interviu vor fi selectati doar cei are intrunesc conditiile de eligibilitate.

Te aşteptăm,
Echipa Proetnica
www.asociatiaproetnica.ro