1. Asistent Social
Atribuții:
• Realizează anchetele sociale pentru persoanele identificate în grupul țintă gestionat și participă la selecția finală a acestora;
• Participă la evaluarea abilităților de viața independentă a beneficiarilor alături de consilierul școlar;
• Asigură comunicarea directă cu beneficiarii pe tot parcursul implementării proiectului;
• Monitorizează situația copiilor și a evoluției acestora pe tot parcursul proiectului și evaluează rezultatele intervențiilor intreprinse și gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz;
• Face propuneri pentru acordarea, în situații speciale, a unor ajutoare materiale beneficiarilor;
• Participă la realizarea unei baze de date cuprinzând informații legate de cazuri, rețeaua de sprijin, etc.;
• Urmărește colectarea informațiilor privind participarea copiilor și părinților la activități.
• Îndeplinește alte atribuții delegate.

Cerințe minime:
• Educație solicitată: studii superioare în domeniu;
• Experiență de lucru cu grupuri dezavantajate - 1 an;
• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
• Permis auto și masina disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilități de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorinta de autoperfectionare, abilitate in apreciere, rezistenta la stres si munca sustinuta;
• Receptivitate la informatii;
• Perioada contractului: august 2021 – decembrie 2023.

2. Responsabil grup țintă

Atribuții:
• Identifică, selectează și înregistrează GT gestionat;
• Gestionează fluxul de informații către și de la GT gestionat;
• Asigură comunicarea directă cu GT pe tot parcursul implementării proiectului;
• Facilitează participarea GT la activitățile proiectului;
• Asigură suport GT în îndeplinirea condițiilor pentru participarea la activitățile proiectului;
• Facilitează atingerea rezultatelor activităților cu GT;
• Urmărește colectarea informațiilor privind participarea GT la activități;
• Îndeplinește alte atribuții delegate.

Cerințe minime:
• Educație solicitată: studii superioare;
• Experiență de lucru cu grupuri dezavantajate - 1 an
• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
• Permis auto și mașină disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilități de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorința de autoperfecționare, abilitate în apreciere, rezistență la stres și muncă susținută
• Receptivitate la informații;
• Perioada contractului: august 2021 – decembrie 2023.


3. Consilier școlar

Atribuții:
• Realizează o întâlnire inițială de consiliere educațională cu părinții/tutorii în cadrul căreia vor fi discutate principalele aspecte referitoare la dezvoltarea individualizată a copiilor;
• Elaborează planul educațional individualizat pentru elevi (cu contribuția părinților/tutorilor) în baza discuțiilor purtate în cadrul intâlnirii inițiale cu părinții/tutorii elevilor;
• Realizează în funcție de nevoile identificate ședințe individuale de consiliere psihologică pentru copii;
• Realizează ședintțe comune copil-familie, ce vor contribui la dezvoltarea rezilienței copiilor și sprijinirea acestora pentru traversarea perioadei de separare de părinți;
• Realizează activități de consiliere vocaționale pentru elevii din clasele terminale;
• Monitorizează și revizuiește anual planurile educaționale individualizate.

Cerințe minime:
• Educație solicitată: studii superioare în domeniu;
• Experiență în consiliere școlară de minim 1 an;
• Permis auto și mașină disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilitaăți de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorință de autoperfecționare, abilitate în apreciere, rezistență la stres și muncă susținută
• Receptivitate la informații;
• Perioada contractului: septembrie 2021 – decembrie 2023


4. Responsabil activități de consiliere și educație parentală
Atribuții:
• Realizează o metodologie de desfășurare a programului de servicii de educație parentală și consiliere;
• Pregătește materialele de consiliere care vor fi utilizate pentru consilierea părinților în vederea determinării conștientizării acestora a importanței educației;
• Stabilește calendarul de lucru;
• Stabilește cadrul de realizare a activităților în care este implicat;
• Organizează întâlniri de grup tematice lunare/bilunare cu părinții/tutorii despre importanța cunoașterii propriului copil, a educației în viața copiilor, relația cu autoritățile locale, asumarea identității, relaționarea dintre membrii comunității, cum să fii un părinte mai bun, cum să comunici eficient cu copilul tău, cum să învingi stresul și furia, cum însoțești copilul pe calea dezvoltării sale, cum să fii un partener de încredere în relația cu copilul tău, cum abordezi pozitiv disciplinarea copilului etc.
• Organizează sesiuni de consiliere individuală față în față cu părinții/tutorii în grija cărora au rămas copii sau online cu părinții plecați în străinătate, în cadrul cărora se vor discuta aspecte legate de familie, despre modul de gestionare a relației cu copilul, progresul elevilor beneficiari, etc.

Cerințe minime:
• Educație solicitată: studii superioare în domeniul psihologie și / sau consiliere educațională;
• Experiență în educație parentală/ consiliere de minim 1 an;
• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
• Permis auto și mașină disponibilă;
• Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula în teritoriu, restul timpului fiind alocat activităților de birou;
• Abilitați de comunicare și colaborare;
• Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului;
• Dorință de autoperfecționare, abilitate în apreciere, rezistență la stres și muncă susținută;
• Receptivitate la informații;
• Perioada contractului: septembrie 2021 – decembrie 2023


Ce trebuie să faci?
Trimite CV-ul tău până pe 30 iulie 2021 pe adresa asociatia.proetnica@gmail.com
Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilități în scrierea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.
Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 6., în Bucureşti, cât şi în localitățile de implementare din regiunea Sud-Muntenia drept pentru care deținerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre pozițiile de mai sus.
Interviurile se vor ține în ordinea primirii CV-urilor.

Te aşteptăm,
Echipa Proetnica
www.asociatiaproetnica.ro