Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală caută coleg/ă pentru poziția de manager de proiect!

Experiență/studii cerute:
- Diplomă universitară în asistenta sociala, sociologie, științe politice, relații internaționale, psihologie, relații publice sau domenii conexe (sau egale în experiență).
- Cel puțin 3 ani de experiență în coordonarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila.
- Participare ca manager de proiect sau coordonator în cel puțin un proiect.
- Experiența în coodonarea de proiecte POCA/POCU este considerată avantaj.
- Nivel mediu de limbă engleză.
- Angajament puternic față de viziunea, misiunea și valorile SECS.
- Capacitatea de a se raporta la problemele și perspectivele drepturilor omului.

Responsabilități:
• Elaborează procedurile interne.
• Planifică, coordonează și monitorizează proiectul pentru care este responsabil.
• Elaborare și transmitere cererile de rambusare si prefinantare
• Selectează, angajează si monitorizează experții proiectului
• Ține evidența documentelor si a rezultatelor obținute;
• Verifică arhivarea documentelor proiectului;
• monitorizează si evaluează calitatea proiectului;
• ține legatura cu autoritatea de management
• Orientarea pe funcție a membrilor echipei și suport pentru a performa în rolurile profesionale.
• Asigură comunicarea cu partenerii de proiect, planifică, coordonează și monitorizează activitatea acestora în cadrul proiectului.
• Inițiază și menține relații de colaborare cu instituții publice și private
• Realizează împreună cu responsabilul financiar caietele de sarcini/specificații tehnice proceduri de achiziții

Oferta angajatorului:
Program de lucru: 80 ore/luna; 5 zile/săptămână;
Angajare pentru o perioada de 12 luni – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire (în urma evaluării și a finanțării);
Salariul oferit se stabilește în funcție de experiența candidatului, în conformitate cu bugetul proiectului si grila de salarizare a Societății de Educație Contraceptivă și Sexuală.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la adresa sediu@secs.ro pană pe 30 iunie 2022. Vor fi contactați doar candidații selectați pentru a participa la interviu.

Vă informăm că datele dvs. vor fi prelucrate de Societatea pentru educație privind contracepția și sexualitatea în procesul de recrutare, pe baza interesului legitim în angajarea candidaților care îndeplinesc cerințele. Vom stoca informații timp de doi ani. Prin trimiterea CV-ului dvs. considerăm că ați luat act de informațiile comunicate anterior. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, trimițând un e-mail la sediu@secs.ro. Vom lua în considerare orice solicitare și vom oferi un răspuns în timp util. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră GDPR aici: https://secs.ro/wp/wp-content/uploads/2019/08/Politica-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal_SECS_V1.pdf

Links