Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală caută coleg/ă pentru poziția de responsabil financiar!

Experiență/studii cerute:
• Studii superioare profil economic
• Peste 3 ani experienta in management financiar si contabilitate in sectorul public/ privat si/sau ONG.
• Experienta in derularea procedurilor de achizitii publice.

Responsabilități:
• Realizare de achizitii.
• Elaborare si transmitere rapoarte tehnice si financiare, asigurarea fluxului financiar in concordanta cu regulile financiare.
• Participare la sesiunile de formare organizate de FDSC in cadrul programului pe tematica financiara.
• Realizarea a procedurilor pentru derularea de achizitii in cadrul proiectului.
• Inregistrare contracte de munca, asigurarea inregistrarilor contabile si centralizare documente interne (ex: rapoarte de activitate si pontaje ale echipei si partenerilor, dupa caz).
• Completarea, listarea si distribuirea noilor angajati a: Contractului individual de munca, fisei de post si a celorlalte documente necesare pentru dosarul de personal.
• Calcularea statelor de plata lunare in baza informatiilor continute de contractele individuale de munca, a pontajelor lunare si alte documente;
• Gestionarea concediilor de odihna si intocmirea rapoartelor privind concediile efectuate si gestiunea concediilor medicale;
• Asigurarea, inregistrarea si prelucrarea cronologica si sistematica a documentelor financiar-contabile (facturi interne, intracomunitare si extracomunitare, bonuri de consum, note de transfer, etc);
• Menținerea comunicării cu partenerii proiectului și finanțatorul;
• Verificarea documentelor și rapoartelor financiare transmise de către parteneri;
• Inregistrarea platilor si rambursarilor/incasarilor, conform extrasului de cont bancar, respectiv a celor in numerar atat in RON, cat si in valuta;
• Intocmirea, verificarea si inregistrarea avansurilor spre decontare si deconturilor de cheltuieli;
• Gestionarea deconturilor si a documentelor aferente deplasarilor interne si externe legate de nevoile proiectului;
• Asigurarea evidentei contabile a activelor imobilizate, circulante si a relatiilor cu tertii/ finantatorii;
• Indosarierea documentelor cu care lucreaza si supravegheaza arhivarea lor;
• Asigurarea elaborarii in termen util a situatiilor economico-financiare solicitate de managerul de proiect si/sau managerul organizatiei;
• Asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare a balantelor de verificare precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori financiari in concordanta cu cerintele finantatorilor si cele legale;
• Participarea la analize economice complexe initiate de Directorul organizatiei/ managerul de proiect;
• Intocmirea si transmiterea Declaratiiilor la forurile competente;
• Participarea la efectuarea inventarierii bunurilor materiale si banesti/inventar, conform prevederilor legale si raspunderea de corecta realizare a acestei activitati
• Asigurarea intocmirii si centralizarii documentelor legate de activitatea de salarizare: adeverinte de salarizare, adeverinte de vechime, note de lichidare, etc. precum si inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente activitatii de resurse umane.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la adresa sediu@secs.ro pană pe 30 iunie 2022. Vor fi contactați doar candidații selectați pentru a participa la interviu.

Vă informăm că datele dvs. vor fi prelucrate de Societatea pentru educație privind contracepția și sexualitatea în procesul de recrutare, pe baza interesului legitim în angajarea candidaților care îndeplinesc cerințele. Vom stoca informații timp de doi ani. Prin trimiterea CV-ului dvs. considerăm că ați luat act de informațiile comunicate anterior. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, trimițând un e-mail la sediu@secs.ro. Vom lua în considerare orice solicitare și vom oferi un răspuns în timp util. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră GDPR aici: https://secs.ro/wp/wp-content/uploads/2019/08/Politica-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal_SECS_V1.pdf

Links