Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi caută două organizaţii active în plan local interesate să dezvolte programe care susţin integrarea refugiaţilor!

Activităţile eligibile includ, dar nu sunt limitate la:
- Programe de dezvoltare personală / profesională pentru grupuri vulnerabile - ex. educaţie civică, predarea/învăţarea limbii române, sesiuni de acomodare culturală etc.
- stimularea implicării refugiaţilor în viaţa comunităţii locale
- acţiuni de învăţare informală sau de agrement care aduc laolaltă refugiaţi şi comunitatea locală.

Links