Confederatia Caritas România anunţă scoaterea la concurs a postului de Director Executiv
Cerințe obligatorii:
• Studii universitare în domeniul ştiințelor socio-umaniste;
• Experienţă managerială de preferat în domeniul non-profit;
• Aptitudini avansate de comunicare şi organizare;
• Capacitate de analiză și sinteză;
• Experienţă de cooperare în reţea;
• Cunoștințe despre mediul privat şi responsabilitatea socială corporatistă;
• Operare avansată programe Microsoft Office;
• Disponibilitate de deplasare în ţară şi străinătate;
• Limba engleză fluent scris şi vorbit. Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie europeană la nivel de comunicare medie, scris și vorbit;
• Abilitate și disponibilitate de a lucra în echipă;
• Abilitate și disponibilitate de a lucra cu timp de lucru flexibil;
Oferim:
• Posibilitatea dezvoltării și afirmării profesionale într-una din cele mai puternice organizații sociale la nivel național și internațional;
• Posibilitatea de a participa în proiecte de anvergură în domeniu;
• Un mediu activ şi dinamic de lucru cu oportunităţi de creştere;
• Oportunitatea de a lucra pentru binele social din România.

Aplicația pentru preselecție va conține CV-ul profesional și o scrisoare de intenție transmisă în plic închis secretariatului Confederației Caritas România, str. Washington, nr. 38, sector 1, București până cel târziu în data de 11.01.2010, cu mențiunea „preselecție director executiv”.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon: 0742-051762, 021-2304013 în zilele de lucru, între orele 9:00-17:30, sau la adresa de e-mail: caritas@caritas.org.ro