Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.


Data limită pentru aplicare: 04.09.2020

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România este responsabil de dezvoltarea programelor derulate de Federație.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

Coordonează programele derulate de Federație și echipele de program. Implementează unul din programele curente.
Gestionează bugetele programelor Federației (efectuează previziuni bugetare anuale, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară)
Dezvoltă programe noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale Federației și organizațiilor membre
Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea finanțării programelor Federației.
CERINȚE:

Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program
Experiență anterioară în poziții sau echipe de dezvoltare (scriere de proiecte sau fundraising)
Abilități de leadership și lucru în echipă
Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
Bună cunoaștere a limbii engleze
Bune abilități de operare pe computer
Experiența de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative constituie un avantaj

Links