Sustinem educatia la distanta ca proces de invatare prin noi abordari si instrumente inovative, in actualul context de dezvoltare a societatii, si ne dorim in echipa noastra un Specialist educatie la distanta!


Fundatia ”Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala”(CREFOP) recruteaza Specialist educatie la distanta, cu norma full-time, pentru sediul din Bucuresti
Responsabilitati:
• Identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale grupului tinta;
• Analizează cadrul general în care se integrează programele educationale;
• Stabileşte obiectivele programelor educationale în conformitate cu nevoile de instruire şi caracteristicile grupului tinta;
• Analizează mediul de instruire şi stabileşte resursele necesare implementării programelor educationale;
• Proiectează şi implementează programe educationale;
• Proiectează, realizează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire;
• Proiectează curriculum-ul din sfera educaţiei;
• Integrează TIC în procesele de instruire;
• Participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru educatia la distanta si apoi le testeaza;
• Proiectează şi elaborează instrumentele de evaluare pe baza criteriilor stabilite;
• Evaluează şi analizează eficienţa programelor de instruire şi a metodelor utilizate în procesele de instruire
• Asistă activitatea expertilor implicati în procesul de instruire;
• Participă la sesiuni de instruire continuă în scopul dezvoltării competenţelor profesionale;

Mentiuni:
 Experienta specifica 3 luni in educatie/formare profesionala (experienta dovedita prin CIM/ fisa de post);
 Experienta in implementarea si transformarea continutul tehnic in modalitati interactive de lucru online/platforme de minimum 6 luni.

Cei interesati sunt rugati sa transmita o scrisoare de intentie si CV, la adresa de e-mail: jobs@crefop.ro, pana la data: 03.04.2023.
Mentionam ca doar persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate la interviu.

Links

Files