Fundaţia Roma Education Fund Romania (REF) în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Asociaţia O Del Amenca, Asociaţia Amare Rromentza si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor implementa în perioada septembrie 2010 - august 2013 proiectul „Şcoală după şcoală – primul pas pentru succesul şcolar şi profesional” (ID: 55876), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - Investeste în oameni!, Axa prioritara 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”.
Asociatia Centrul Cultural al Romilor „O Del Amenca” lansează, in cadrul proiectului, o competiţie pentru recrutarea de facilitatori comunitari pentru activităţile de facilitare educaţională.
Activitatea de facilitare se va derula în perioada noiembrie 2010 – iulie 2013, în 16 comunităţi de romi din regiunea Muntenia Sud (judeţele Arges, Dambovita, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Ialomita ).

Files