Asociatia formata din Mott MacDonald Limited, SC Educatia 2000+ Consulting SRL si Fundatia Centrul Educatia 2000+, in calitate de prestator in proiectul PHARE „Adaptarea activa a educatiei universitare la cerintele pietei muncii”, organizeaza concurs de selectie experti anchete sociologice pe piata muncii.
Selectia se organizeaza pentru urmatoarele seturi de activitati In cadrul proiectului:
• de identificare a nevoilor de competente si calificari de pe piata muncii

Candidatul trebuie sa Indeplineasca urmatoarele cerinte:
• Absolvent de sociologie / pedagogie sau stiintele educatiei;
• Experienta demonstrata In cercetare sau In Invatamântul superior prin rezultate ale cercetarii stiintifice din ultimii 3 ani;
• Buna cunoastere a metodologiei cercetarii sociale cantitative / calitative;
• Cunostinte privind organizarea si functionarea sistemului de Invatamânt din România;
• Capacitate de utilizare a calculatorului si de analiza a datelor cantitative / calitative;
• Bune competente de comunicare, abilitati de analiza si sinteza;
• Disponibilitate de deplasare In tara pentru culegerea de date empirice.

Expertii vor avea urmartoarele responsabilitati legate de realizarea activitatilor mentionate mai sus
• Conceperea, admnistrarea si prelucrarea rezultatelor anchetelor sociologice cantitative si calitative In randul angajatorilor, agentiilor de recrutare a fortei de munca si al absolventilor
• Elaborarea de studii comprehensive pe baza rezultatelor anchetelor

Dosarele de candidatura vor cuprinde:
• Curriculum Vitae (formularul standard PHARE atasat prezentului anunt);
• Scrisoare de intentie de 1 pagina prin care sa se motiveze dorinta de a fi implicat In proiect;
• Copii ale diplomelor, certificatelor si/sau atestatelor universitare care probeaza calificarile si competentele mentionate In CV;
• Experienta dovedita prin adeverinta eliberata de serviciul resurse umane al angajatorului relevant sau prin recomandari din partea directorilor de proiecte In care a fost implicat(a);
• Declaratie de exclusivitate si disponibilitate pe perioada derularii proiectului: ianuarie-septembrie 2009 (formularul standard atasat prezentului anunt);

Persoanele care doresc sa participe la selectie sunt rugate sa transmita dosarele de candidatura (Intr-un singur exemplar), la sediul Centrului Educatia 2000+ din Bucuresti, strada Caderea Bastiliei nr. 33, cod 010613, sector 1, tel: 021.2120780, 021.2120781, fax: 021.2120779. Persoane de contact: Orventina LEU, Director Programe (e-mail: oleu@cedu.ro) si Alina TUDOR, Asistent Programe (e-mail: atudor@cedu.ro).
Dosarele de candidatura se pot depune in perioada 05.01.2009 – 09.01.2009 fie direct la sediul Asociatiei (adresa mentionata mai sus), fie in format electronic la una din cele doua adrese electronice de contact.
Dupa analiza dosarelor primite, candidatii declarati admisi In aceasta etapa vor fi invitati In perioada 12-14 ianuarie 2009, la sediul Centrului Educatia 2000+ (adresa mai sus mentionata) pentru un interviu individual. Grila probelor si criteriilor de selectie este atasata la prezentul anunt spre informarea persoanelor interesate.

Files