Fundatia World Vision Romania recruteaza Consilier orientare profesionala in cadrul proiectelor NEETs do it today—cod SMIS 150797 și NEETs do it—cod SMIS 150796.
Localizare: București, Iași/Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj
Norma: 4 ore/zi, durată determinată 22 luni
Numar posturi: 2

Responsabilități majore:
• Participă la întâlnirile prezidate și organizate de către Managerul de Proiect;
• Planificarea și derularea programului de consiliere și orientare profesională;
• Realizarea metodologiei de consiliere profesională, în care va include structura sesiunilor, instrumentele utilizate în cadrul acestora, instrumente de monitorizare și evaluare a progresului participanților, calendarul aproximativ al activității etc.
• Furnizarea de informaţii și cunoștințe concrete beneficiarilor cu privire la piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
• Realizarea de teste de aptitudini, chestionare personale de consiliere personală, teste comportamentale pentru interviuri etc în cadrul unor sesiuni de consiliere individuală;
• Elaborarea și completarea câte unui dosar individual de consiliere pentru fiecare beneficiar care va conține fișele de lucru;
• Participă la întâlnirile organizate în cadrul proiectului, atunci când este convocat;
• Întocmeşte rapoarte proprii de activitate şi fişe individuale de pontaj în formatul prevăzut de programul de finantare;
• Efectuează şi alte sarcini şi activităţi în vederea implementării în condiţii optime a proiectului.


Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini;
• Absolvent studii superioare;
• Să fi desfașurat activități într-o funcție/într-un domeniu similar - 5 ani;
• Competențe digitale;
• Bune abilități de coordonare;
• Bune abilități de organizare și planificare;
• Abilități de relaționare cu grupul țintă.

Aplicatiile pot fi trimise la adresa alexandra_pagidean@wvi.org pana la data de 15.11.2021