Postul: Consilier şcolar (Psiholog – cod COR 263411 / Psihopedagog – cod COR 263412)
Localizare: Biroul Regional Iasi/Vaslui (Iasi, Vaslui)
Proiect: Pâine şi Mâine
Normă: 8 ore/zi, durată determinată


Responsabilităţi majore:
Contribuie la buna desfăşurare a implementării proiectului Pâine şi Mâine prin desfăşurarea activităţilor de consiliere școlară şi psihologică, activităţi de dezvoltare personală pentru beneficiarii proiectului, precum şi asistenţă psihopedagogică acordată la nivelul şcolilor targetate în proiect, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi creşterea rezultatelor şcolare ale copiilor din proiect.

Intervenţie copii
• Contribuie la elaborarea metodologiei şi instrumentelor de evaluare pentru consilierea copiilor.
• Realizează activităţi de consiliere psihologică şi şcolară individuală şi de grup cu copiii, după consultarea cu cadrele didactice din şcoală.
• Realizează activităţi de dezvoltare personală - activităţi de grup pentru copii, în vederea dezvoltării abilităţilor cheie şi a creşterii motivaţiei pentru învăţare.
• Contribuie, împreună cu cadrele didactice de la clasa copiilor, la realizarea şi actualizarea planurilor individuale de învăţare şi dezvoltare ale copiilor.
• Planifică activităţi în vederea dezvoltării şi consolidării autonomiei personale şi a deprinderilor de viaţă independentă la copii.

Intervenţie părinţi
• Planifică şi organizează sesiunile de educaţie parentală împreună cu cadrele didactice şi coordonatorul local.
• Menţinerea unei bune comunicări cu părinţii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ prin participarea periodică la şedinţele cu părinţii organizate de şcoală.

Activităţi de Extracurriculare
• Este implicat în planificarea şi implementarea activităţilor extracurriculare împreună cu cadrele didactice şi coordonatorul de proiect.
Asistenţă psihopedagogică
• Oferirea de asistenţă psihopedagogică şcolilor din proiect.
• Planifică şi organizează sesiunile de formare trimestrială pe tematica psihologică şi educaţională copil-familie (tulburări de învăţare, abilităţi socio-emoţionale, stiluri parentale, etc) pentru cadrele didactice ale şcolilor din proiect, împreună cu directorii de şcoli şi coordonatorul local.
• Planifică şi organizează la început de an şcolar o campanie de identificare a copiilor cu CES (cerinţe educaţionale speciale) şi TSI ( tulburări specifice de învăţare), informare şi consiliere părinţi şi cadre didactice pe parcursul anului şcolar, împreună cu şcolile din proiect şi CJRAE local.
• Realizează constant rapoarte de evaluare a situaţiei copiilor cu recomandări privind interacţiunea şi dezvoltarea acestora.
• Participă la evenimentele proiectului conform cerinţelor din proiect.
• Realizează rapoarte de activitate, elaborează documente de specialitate din proiect.
• Realizează rapoarte de monitorizare internă şi de progres.
• Monitorizează graficul de implementare al activităţilor proiectului, a îndeplinirii indicatorilor de output şi de rezultat.
• Monitorizează aspectul cantitativ şi calitativ în ceea ce priveşte implementarea proiectului.

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini
• Studii superioare în domeniul psihopedagogiei speciale, pedagogiei, psiho-sociologiei, ştiinţelor educaţiei – 2 ani;
• Studii superioare în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor - 2 ani;
• Experienţă profesională relevantă de minim 2 ani, din care cel puţin 1 în munca directă cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile – 2 ani;
• Evaluarea psihologică / psihopedagogică; asistenţă psihologică / psihopedagogică pentru creşterea randamentului şcolar, prevenirea abandonului şcolar, integare socială a grupurilor dezavantajate;
• Bune abilităţi de organizare şi planificare;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
• Capacităţi de analiză şi sinteză;
• Bună operare PC;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Engleză – nivel mediu, constituie un avantaj.

Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 19.02.2021
Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: ana_tabara@wvi.org;

World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972