Responsabilitati majore:

 Realizează activități de consiliere școlară și dezvoltare personală pentru copiii/tineri și adulți aparținând grupurilor dezavantajate în vederea dezvoltării abilităților cheie și a creșterii motivației pentru învățare.
 Contribuie la elaborarea metodologiei și instrumentelor de evaluare pentru consilierea copiilor.
 Contribuie la realizarea și actualizarea planurilor individuale de învățare și dezvoltare.
 Planifică activități în vederea dezvoltării și consolidării autonomiei personale și a deprinderilor de viață independentă la copii/tineri.
 Planifica și organizează sesiunile de educație parentală.
 Este implicat în planificarea și implementarea activităților extracurriculare.
 Menținerea unei bune comunicări cu părinții/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa proiectului.
 Realizarea constantă de rapoarte de evaluare a situației copiilor cu recomandări privind Întocmirea rapoartelor de activitate şi a fişei de pontaj potrivit metodologiei şi cerinţelor de monitorizare a proiectului;
 Contribuie, la solicitarea managerului de proiect, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului;
 Respectă normele de sănătate și securitate în muncă prevăzute de legislația în vigoare;
 Respectă valorile și misiunea Fundației World Vision România.Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini

- Studii superioare finalizate - 3 ani;
- Experiență în lucru cu persoanele vulnerabile minim1 an;
- Experiență profesională generală de minim 3 ani;
- Abilități de comunicare și relaționare;
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile;
- Cunostinte operare PC;
- Engleză – nivel A1;

Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Diana Matei Manager Resurse Umane, diana_matei@wvi.org
Emanuela Federenciuc, Specialist Relatii de Munca, emanuela_federenciuc@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72