Descrierea serviciilor solicitate:
- contabilitate pentru proiect POSDRU cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU;
- înregistrarea în contabilitate a tuturor cheltuielilor aferente proiectului - semnarea tuturor documentelor justificative contabile ale proiectului si implicit si notele contabile aferente inregistrarii in contabilitate
- Evidență contabilă analitică distinctă a proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea proiectului
- Evidenta contabila Salarizare
- Inregistrarea operațiunilor în Action Web
- Sprijina echipa de management in procesul de monitorizare, evaluare, raportare financiara, documentatii prefinantare, pegatire rambursare
• Va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului. - Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU” în vederea evitării dublei finanţări.
• Cunoasterea procedurilor emise de AMPOSDRU privind contabilitatea analitica pentru proiectele finantate prin FSE

CV-urile in format europass se primesc pe adresa:
asociatia_gedeon@consultant.com


„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” / „Investeşte în oameni!”