Coordonator/coordonatoare a Centrului Kairos – normă de lucru 100 %

Direct subordonat/ă Direcțiunii din Geneva și Consiliului Fundației Children Action România, Coordonatorul/Coordonatoarea este responsabil/ă de gestionarea administrativă și de monitorizarea proiectelor Centrului Kairos.
Sarcini legate de administrație

1. Sarcini administrative

 Elaborarea și actualizarea regulamentelor interne, a contractelor, procedurilor, autorizațiilor necesare bunei funcționări a Fundației și a proiectelor acesteia;
 Redactarea întregii corespondențe (scrisori, note, procese verbale, etc.), necesare bunei funcționări a Fundației și a proiectelor acesteia.
 Realizarea și monitorizarea tuturor demersurilor administrative necesare bunei funcționări a Fundației și a proiectelor acesteia.
 Interacțiunea cu toți interlocutorii necesari bunei funcționări a Fundației și a proiectelor acesteia.
 Supervizarea logisticii și a mentenanței materialelor.

2. Resurse umane

 Aplicarea politicii de Resurse umane definite de către Direcțiune.
 Gestionarea organizării și planificării lucrului (agende, absențe în caz de boală, concedii, etc.).
 Îndeplinirea demersurilor necesare ce decurg din deciziile de recrutare sau de concediere emise de către Direcțiune.
 Elaborarea caietelor de sarcini, redactarea contractelor de muncă și transmiterea acestora către Direcțiunea din Geneva.

3. Finanțe și contabilitate

 Îndeplinirea, organizarea și coordonarea demersurilor necesare unei bune gestionări a contabilității, în colaborare cu firma contabilă responsabilă
 Pregătirea cererilor de oferte, cererilor de deviz
 Gestionarea costurilor și controlarea cheltuielilor
 Elaborarea și monitorizarea bugetelor
 Pregătirea și efectuarea tuturor plăților, a vărsămintelor necesare bunei funcționări a Fundației și a proiectelor acesteia
 Cumpărarea obiectelor de birotică și papetărie
 Supervizarea și controlarea modului în care este ținută casieria

4. Juridic

 Analiza și aplicarea legislației legate de activitatea Kairos (asigurări, contracte, etc.)
 Redactarea documentelor juridice utile bunei funcționări a Kairos
 Asigurarea legăturilor cu avocații-consilieri

5. Informatică/Internet

 Dezvoltarea de instrumente informatice utile, performante și accesibile (calendar comun, etc.)
 Dezvoltarea și perfecționarea bazei de date
 Asigurarea și creșterea prezenței Kairos pe rețelele sociale


Sarcini legate de Proiecte

1. Supervizarea proiectelor

Lucrul cu echipele pentru:

 A facilita realizarea proiectelor, a se asigura de continuitatea acestora și a garanta derularea/evoluția acestora
 A crea indicatori care să permită controlul calității proiectelor
 A evalua proiectele și a observa rezultatele
 A face sugestii și a propune ajustări dacă este necesar

2. Colaborare internă

 Planificarea, organizarea și animarea întâlnirilor de echipă
 Reunirea echipei și privilegierea unei bune comunicări la nivel intern

3. Colaborare externă / Networking

 Lucrul cu rețeaua instituțională și asociativă
 Identificarea și selecționarea de noi parteneri (asociații, instituții, formatori, profesioniști, grupuri comunitare, organisme de funcționare, autorități politice, etc.)
 Stabilirea de legături cu noii parteneri și menținerea legăturilor cu partenerii existenți
 Organizarea de acțiuni de sensibilizare cu privire la programele Kairos
 Prezentarea serviciilor Kairos partenerilor, autorităților și actorilor locali


COMPETENȚE ȘI APTITUDINI CERUTE


 Minim 3 ani de experiență profesională
 Limba maternă română, cu o bună cunoaștere a limbii engleze sau franceze
 Experiență de lucru în străinătate

Așteptăm din partea coordonatorului să aibă competențe și aptitudini în patru domenii:
 Tehnic: să consilieze, organizeze și coordoneze, să fie un referent pe care echipa să se poată sprijini
 Conducerea proiectului: să evalueze nevoile, să conceapă și să redacteze un proiect, să planifice, să stabilească un bilanț și să ia măsuri corective, să stabilească rapoarte de activitate și de monitorizare
 Încadrare: să recruteze și să anime echipa, să dinamizeze, evalueze, gestioneze conflictele
 Gestiune: să stabilească un buget estimativ, să asigure un control de gestiune regulat, să asigure o monitorizare bugetară

STARE DE SPIRIT ȘI COMPORTAMENT
 Să dea dovadă de maturitate, deschidere, motivație și potențial personal de dezvoltare
 Să știe să lucreze în cadrul unei echipe, să intre în contact cu oameni din toate mediile, să își gestioneze stresul și situațiile dificile, să fie deschis la schimburile cu alți oameni
 Să fie sensibil la contextele umanitare
 Să cunoască și să adere la principiile și valorile Children Action
 Să aibă capacitatea de a se integra și implica într-un proiect colectiv