Descrierea organizaţiei:
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.

Principalele obiective ale postului:
1. Răspunde pentru crearea unui cadru optim pentru asistarea și pregătirea tinerilor în parcursul lor către o viață independentă;
2. Susține orientarea vocațională și integrarea profesională a tinerilor, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu potențiali angajatori;
3. Oferă suport și participă activ la identificarea nevoilor de finanțare ale comunității de tineri și la scrierea și implementarea de proiecte pentru acoperirea acestor nevoi;
4. Realizează propunerea de buget anual de venituri și cheltuieli și planul de obiective pentru Comunitatea de Tineri Bacău și încadrarea în limitele acestuia;
5. Răspunde de administrarea bugetului și de realizarea decontului lunar, asigurându-se de existența tuturor documentelor justificative;
6. Stabilește împreună cu angajații din subordine activitățile specifice comunitătii pe care o coordonează, calendarul acestora, responsabilitățile aferente, ținând cont de interesele și nevoile tinerilor, cât și de mediul de desfășurare a acestor activități;
7. Se implică în organizarea și derularea de activități extrașcolare sau/și de timp liber, împreună cu Consilierii de tineret, pentru tinerii din comunitatea de tineri în vederea dezvoltării abilităților sociale;
8. Sprijină și monitorizează, alături de Consilierii de tineret, tinerii în activitățile școlare în vederea obținerii de performanțe școlare.

Competenţe :
- Studii superioare în domeniul socio-uman;
- Cunoştinţe de legislaţia in domeniul protecţiei copilului;
- Reprezintă un avantaj permisul de conducere categoria B;
- Cel puţin 2 ani de experienţă în coordonarea unei echipe;
- De preferat min. 6 luni de experienţă în activitatea de voluntariat pentru copii şi familii şi/sau în cea de formare a copiilor/tinerilor reprezintă un avantaj;
- Cunoştinţe de limba engleză.

Abilităţi:
- Persoană auto-motivată şi empatică;
- Gândire pozitivă, orientare pe găsirea de soluţii şi pe lucrul cu beneficiarii;
- Excelente abilităţi de organizare, capacitate de stabilire a priorităţilor;
- Iniţiativă, tenacitate si flexibilitate;
- Excelente abilităţi de comunicare și lucru în echipă;
- Abilități de consiliere/formare;
- Capacitate de analiză şi sinteză.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul pe adresa de e-mail: andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

Links