Asociația pentru Relații Comunitare caută Coordonator dezvoltare grupuri de inițiativă pentru Programul de Dezvoltare a Fundațiilor Comunitare. Postul are normă întreagă și este localizat în București sau la Cluj.

Candidatul ideal:
• Este absolvent de studii superioare, cu cel puțin 3 ani de experiență de coordonare în domeniul organizațiilor neguvernamentale.
• Înțelege mediului neguvernamental, al dezvoltării comunitare și al finanțărilor private în România.
• Are disponibilitatea de a călători frecvent în țară și în străinatate - până la 50% din timp.
• Are abilități de comunicare și prezentare scrisă și verbală pe medii clasice și web și capacitatea de adaptare a mesajului în lucrul cu grupuri diverse.
• Are abilități de planificare, organizare, coordonare și management de proiect.
• Are abilități de formare profesională, motivare, consiliere și facilitare.
• Are disponibilitate de a lucra atât independent, cât și în echipa, cât și de a colabora cu beneficiari, donatori și parteneri.
• Are spirit antreprenorial și capacitate de a rezolva problemele.
• Utilizează limba engleza la nivel avansat, în conversație și în scris.

Descrierea postului:
Coordonatorul de dezvoltare de grupuri de inițiativă este responsabil pentru identificarea și oferirea de consultanță grupurilor de inițiativă susținute în cadrul programului, sub supervizarea directorului de program.
Responsabilităti principale:
• Oferă consultanță pentru grupurile de inițiativă în vederea inființării de fundații comunitare;
• Organizează seminarii, conferințe, vizite de studiu și alte evenimente de învățare sau cooperare în cadrul programului, în țară și în străinătate;
• Realizează managementul relațiilor de parteneriat cu grupurile de inițiativă pentru transformarea acestora în fundații;
• Asigură un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback între diferiţi actori implicați în proiect: finanțatorii programului, echipa de implementare, grupuri de inițiativă pentru fundațiile comunitare;
• Comunică cu grupurile de inițiativă;
• Susţine fluxul informaţional legat de contracte şi alte documente relevante;
• Elaborează rapoarte ale întâlnirilor de lucru;
• Comunică intern în echipa programului orice feedback legat de evoluţia grupurilor de inițiativă;
• Facilitează întâlniri între grupurile de inițiativă și fundațiile comunitare din țară și străinătate și cu organizațiile internaționale de suport;
• Menţine o secţiune internă a site-ului fundaţiicomunitare.ro destinată grupurilor de inițativă;
• Asigură realizarea rezultatelor propuse în proiect pentru activitățile de mai sus;
• E responsabil pentru managementul bugetului aferent activităților de mai sus;
• Organizează şi coordonează procurarea de bunuri şi servicii pentru activitățile de mai sus;
• Ghidează lucrul consultanţilor şi pe cel al contractanţilor pentru activitățile de mai sus, supraveghind desfăşurarea activităţilor conform planului de lucru negociat;
• Pregătește propuneri de finanțare și rapoarte narative pentru activitățile realizate în cadrul proiectului;
• Participă la acțiunile de atragere de fonduri, comunicare și evaluare ale proiectului;
• Participă la acțiuni de instruire și formare profesională în domeniul filantropiei și al grupurilor de inițativă.

Ce oferim?
• Un mediu dinamic și performant, care stimulează inițiativa;
• Oportunități de formare continuă în țară și în străinătate;
• Relații bazate pe respect reciproc și susținere în cadrul echipei;
• Salarizare pe baza experienței, la nivel de organizație nonprofit.

Procesul de selecție al candidatului:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului. Aplicațiile vor fi trimise la adresa rucsandra@arcromania.ro până la data de 20 octombrie 2017. Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Rucsandra Pop, director de program fundații comunitare.

Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați pânâ în 27 octombrie.

Links