ATRIBUTII:

• Coordonare globala si realizare plan operational si de risc a activitatii A.4;
• Coordnare experti implicati in A.4.;
• Supervizare indeplinire indicatori si rezultate asumate in cadrul A.4;
• Realizare metodologii pentru A.4.1, A.4.2, A.4.3, A.4.4;
• Elaboreaza instrumente pentru identificarea nevoilor grupului tinta;
• Aplica Fise antreprenoriale si Planuri de interventie;
• Colaboreaza cu mediul de afaceri pentru sprijinirea actiunilor de consiliere/mentorat/tutorat antreprenorial;
• Acorda sprijin pentru adapatarea programelor de consiliere si workshopurilor la necesitatile beneficiarilor;
• Organizare logisctica a concursului de planuri de afaceri;
• Realizarea contractelor de subventii;
• Supervizarea implemntarii subventiilor de minimis;
• Supervizarea alocarilor platilor din subventii catre
beneficiari si alocarea transelor de decont; Supervizarea
procesului de monitorizare a firmelor in acord cu indicatorii
proiectului;
• Raportarea catre OIR a informatiilor actualizate privind
evolutia firmelor;
• Realizeaza lunar fisa de pontaj si raport de activitate
conform standerdelor POCU;
• Raspunde de calitatea si rezultele muncii efectuate, inclusiv
de solicitarea de date privind implementarea si dupa
finalizarea proiectului;
• Pastreaza confidentialitatea documentatiilor proiectului fata
de orice alta terta parte, cu exceptia autoritatii
contractante;
• Aplica legislatia GDPR potrivit prevederilor nationale si
directivelor europene conexe;
• Relizeaza si alte sarcini considerate importante si relevante
de Managerul de proiect sau Managerul
• GAM pentru strategia finantarilor departamentului (fara a
se realiza supraincarcarea normei alocate, depasirea
atributiilor si nivelului de expertiza solicitat pentru pozitie);
• Se asigura ca regulamentul si procedurile interne sunt
respectate/ Respecta normele de Protectia Muncii, a
securitatii si sanatatii in munca.

COMPETENTE:

• Buna cunoastere legislatiei si contabilitatii firmei;
• Cunostinte tehnice in domeniul antreprenorial propriu IMM;
• Experienta in lucrul cu persoane din categorii vulnerabile;
• Buna cunoastere a modului de initiere a afacerilor;
• Bune abilitati de verificare;
• Abilitati de organizare si planificare;
• Abilitati de comunicare si relationare;
• Abilitati de lucru in echipa;
• Permis de conducere cat B preferabil;

Aceasta pozitie din cadrul proiectului este bugetata cu o medie de 42 ore/luna (2 ore/zi)- incepand din luna curenta pana la sfarsitul proiectului, 23.12.2023.

Un aspect important il reprezinta disponibilitatea persoanei de a merge in teren zona (S-V Oltenia).

Se va acorda prioritate candidatilor din Regiunea SV Oltenia ( Dolj, Gorj, Olt).

Termenul de depunere a candidaturilor este pana la data de 24.03.2023

Rog candidatii sa aplice CV-urile la ambele adresele de email mentionate mai jos:

oana_savin@wvi.org
cristina_pasatoiu@wvi.org