Fundatia World Vision Romania angajeaza Coordonator Partener Start-up Plus SV, 4 ore/zi, durata determinata in cadrul proiectului DEMOFIN

Responsabilitati majore:
1. Coordoneaza proiectul din partea partenerului (P1), asigura managementul riscului si a respectarii standardelor calitative/cantitative impuse de statutul de beneficiar al proiectului;
2. Asigura reprezentarea in relatiile cu AMPOSDRU/OIPOSDRU si alte institutii cu atributii de monitorizare si control ale proiectelor finantate din Fonduri Structurale Europene, precum si in alte relatii necesare cu terti.
3. Asigura conducerea operationala a echipei partenerului P1 in cadrul activitatilor:
• A1.1 „Campanie de informare la nivel regional, promovare a antreprenoriatului si dezvoltarii de competente in domeniu”,
• A1.2 „Selectarea grupului tinta”,
• A1.5 „Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru cei 54 de viitori antreprenoriat”,
• A2.5 „Dezvoltare centre regionale si hub virtual”,
• A3 „Monitorizarea functionarii afacerilor dezvoltate (sustenabilitate)” pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor alocati acestora;
4. Controleaza executia bugetara si propune schimbari asupra bugetului proiectului, asigurand obtinerea aprobarilor necesare de la organismul finantator.
5. Supervizeaza si coordoneaza procesul de achizitii in cadrul proiectului
6. Respecta regulamentul intern si procedurile interne, respecta valorile Fundatiei World Vision Romania. Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini

• Studii superioare finalizate in stiinte sociale, socio-umane , psihosociale sau economice
• Cursuri in mangement de proiect
• Experienta specifica de 10 ani in pozitii de management de proiect/program si coordonare de echipe.
• Cunostinte solide in managementul proiectelor finantate din fonduri structurale
• Buna operare PC (Word, Excel, Power Point)
• Cunoasterea limbii engleze
• Permis de conducere cat B
• Abilitatea de a lucra in conditii de stres
• Abilitati de comunicare si relationare
• Abilitatea de a prioritiza sarcinile si de a lucra in conditii de supervizare minima
• Persoana motivata, capabila sa lucreze atat independent cat si in echipa.


Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 28.02.2019
Emanuela Federenciuc, Specialist Relatii Munca, emanuela_federenciuc@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72