Coordonatorul Comunicare şi Relaţii Publice care va organiza acțiunile de comunicarea externă, asigură vizibilitatea proiectelor și promovarea campaniilor desfăşurate de organizaţie către publicul larg.

Are în aria de responsabilitate
• Elaborarea și implementarea planului anual de comunicare al proiectelor Fundației pe canale radio, tv, publicatii print si online
o Stabilirea de parteneriate media, gestionarea contactelor și dezvoltarea relaţiilor cu media relevante
o Redactarea si pregatirea materialelor de presa - comunicate, articole, interviuri, reportaje etc
o Organizarea și promovarea evenimentelor proiectelor sau de fundraising realizate online sau offline
o Realizarea materialelor de prezentare ale proiectelor sociale, educationale si culturale – raport anual, flyere, brosuri, roll-up-uri, scurte video-uri, mape, pungi, plicuri, obiecte branded etc
o Realizarea newsletter-ului lunar al FRMR și a edițiilor speciale
• Elaborarea și implementarea planului anual de promovare a campaniilor de fundraising ale Fundației pe canale radio, tv, publicatii print si online
o Stabilirea de parteneriate pentru promovarea campaniilor de fundraising (SMS) online si offline
o Coordonarea promovării campaniilor și evenimentelor de fundraising pe multiple canale
o Redactarea si pregatirea materialelor de presa - comunicate, articole, interviuri, reportaje etc
o Pregătirea materialelor de promovare media – spoturi radio, video, machete
o Implementarea planurilor de comunicare a proiectelor în parteneriat cu sponsorii Fundației
(comunicate, brosuri, afise, video-uri, special event-uri)
• Colaborarea cu furnizori și agenții pentru a susține comunicarea externă și a realiza materiale de pr
• Monitorizarea aparițiilor media și realizarea raportărilor trimestriale și anuale de pr si advertising
• Asigurarea respectarii regulilor de vizibilitate şi branding ale Fundației şi a celor impuse de sponsori în toate materialele de comunicare sau evenimentele organizate

Cerinţe faţă de candidat:
• Studii superioare în Jurnalism, Ştiinţele Comunicării, Litere, Marketing, Asistență Socială;
• Experienţa de lucru într-o poziţie similară cel puţin 5 ani. Va fi apreciată experienţa profesională în cadrul ONG-urilor naţionale şi internaţionale din domeniul social
• Abilități excelente de scriere şi redactare a textelor și minime abilități grafice;
• Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office, Mailchimp, Social media, programe de editare
• Aptitudini şi competenţe: profesionalism, lucrul în echipă, responsabilitate, perseverenţă, diplomație, creativitate
• Cunoașterea limbilor: română excelent și engleză minim C1
Permis B1 reprezeinta un plus

Links