Postul: Coordonator stagii de practică (Specialist în relaţii publice – cod COR 243201)
Localizare: Biroul Național (București), Biroul Zonal Dolj (Craiova) sau Biroul zonal Iaşi/Vaslui (Iași)
Proiect: Pașaport pentru carieră – ID 131912
Normă: 4 ore/zi, durată determinată
Număr posturi: 1

Responsabilităţi majore:
- Organizarea stagiilor la o anumită Întreprindere Partener de practică;
- Planificarea activității de practică;
- Soluționarea problemelor apărute în cadrul realizării stagiilor de practică;
- Elaborarea conținuturilor programelor de practică;
- Urmărirea bunei desfășurări a programelor de practică;
- Monitoritzarea în timp a progresului atins față de obiectivele și indicatorii propuși;
- Asigurarea circulației informației în cadrul echipei de implementare;
- Elaborarea documentelor suport pentru organizarea stagiilor de practică;
- Coordonarea identificării noilor agenți economici în vederea semnării unei convenții de practică prin diverse activități de identificare de parteneri;
- Redactarea scrisorilor de primire în practică a elevilor;
- Transmiterea către potențialii parteneri de practică a scrisorilor de primire în practică;
- Popularea bazei de date cu partenerii care au răspuns solicitării;
- Stabilirea termenilor Convenției-cadru cu partenerii de practică.

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini
- Studii superioare
- Experiență profesională specifică cuprinsă între 1 - 5 ani
- Experiență în lucrul cu oamenii/comunicare și informare 1 an
- Bune abilităţi de organizare şi planificare
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare
- Bune capacităţi de analiză şi sinteză
- Abilităţi de lucru în echipă
- Bună operare PC

Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 28.09.2020

Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: claudia_alexandru@wvi.org;

World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972