Context
Crucea Rosie Romana (CRR) si Crucea Rosie Belgiana, Comunitatea Francofona (CRB) au demarat in martie 2009 un proiect ce prevede « sensibilizarea populatiei europene cu privire la consecintele nefaste ale conflictelor armate asupra procesului de dezvoltare, prin cunoasterea reglementarilor, principiilor si valorilor umanitare ». Acest proiect este finantat de EuropeAid si Directia Generala de Cooperare pentru Dezvoltare a Guvernului Belgiei.

Difuzarea valorilor umanitare permite tinerilor sa dobandeasca un spirit critic, de echipa, de leadership si intentioneaza sa consolideze sentimentul lor de apartenenta la o comunitate internationala in care au un rol important. Tinerii sunt implicati in multiple roluri in acest proiect: ca formatori pt voluntari specializati (peer to peer), animatori pt elevii din scoli si multiplicatori ai mesajelor pentru cercul lor apropiat de prieteni, familie etc.
Acest proiect raspunde de asemenea necesitatii actorilor din educatia formala si non-formala de a utiliza noi instrumente de sensibilizare, de intelegere si de actiune. Acestia beneficiaza de resurse pedagogice si de formare specifica in vederea difuzarii acestor valori umanitare catre propriul lor public, cel al tinerilor europeni.

Finalul proiectului este prevazut pentru luna decembrie 2010.
Locatia proiectului: Bucuresti, Romania.
Perioada dorita pentru evaluarea proiectului: noiembrie 2010.

Obiectivele evaluarii

Avand in vedere contextul acestui proiect, elementele de noutate pe care le aduce in modul de formare, subiectul abordat si instrumentele pedagogice utilizate, consideram necesara elaborarea unei evaluari a rezultatelor obtinute, a modalitatii de implementare si a atingerii obiectivelor acestui proiect.

Astfel, evaluarea va trebui sa atinga urmatoarele puncte :
- retrospectiv, elaborarea unui bilant critic a implementarii proiectului : formarea voluntarilor CRR (formatori si animatori), instrumentele pedagogice folosite si cele nou create, sustinerea sesiunilor in scoli si pertinenta acestui proiect in raport cu curricula scolara existenta si impactul proiectului asupra elevilor participanti.
- prospectiv, pe baza analizei din partea precedenta, formularea de recomandari pentru a orienta strategic Crucea Rosie in vederea elaborarii unui program continuu de diseminare a valorilor umanitare in scoli si licee.

Competente necesare :
Evaluatorul va fi responsabil pentru efectuarea studiului, incepand de la elaborarea protocolului de colaborare pana la redactarea si predarea raportului final.

- Experienta semnificativa in domeniul educatiei, in special in activitati extracuriculare si proiecte complementare educatiei formale in gimnaziu si liceu;
- Cunoasterea metodelor de educatie peer-to-peer;
- Experienta semnificativa in elaborarea de evaluari pentru proiecte finantate de Uniunea Europeana ;
- Experienta in domeniul organizatiilor ce lucreaza cu voluntari ;
- Cunoasterea limbii franceze (avantaj) ;
- Studii minime : Master sau experienta echivalenta;
- Capacitate excelenta de comunicare si spirit de diplomatie.
Reprezinta un avantaj posibilitatea de a preda raportul final in lb. romana si in lb. franceza

Esti interesat ?

Te rugam sa soliciti Termenii de Referinta ai evaluarii, pana la data de 10 noiembrie 2010, la adresa de e-mail de mai jos :
valoriumanitare@crucearosie.ro

Mentionati titlul de referinta :
Evaluare Valori Umanitare

Atribuirea contractului se va face pana la data de 12 noiembrie 2010.

Informatiile suplimentare privind descrierea jobului si obiectivele specifice sunt detaliate in Termenii de Referinta.

Links