Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania scoate la concurs postul de DIRECTOR GENERAL

Conditii pentru ocuparea postului:

- pregatire universitara
- experienta manageriala
- cunoasterea limbii engleze; cunoasterea altor limbi de circulatie internationala contituie un avantaj
- disponibilitatea de a calatori
- cunostinte de utilizare a computerului


Dosarele candidatilor vor fi depuse la secretariatul Sediului Central al SNCRR din strada Biserica Amzei, nr.29, sector 1 , Bucuresti, pana la data de 25.06.2009 si vor contine urmatoarele:

a) curriculum vitae , insotit de o scrisoare de intentie
b) copii dupa CI/BI si diplome sau alte certificate de pregatire profesionala
c) un proiect managerial privind intentiile de organizare si conducere/coordonare a structurilor executive ale Crucii Rosii Romane (cel mult 4 pagini), predat in plic inchis impreuna cu dosarul candidatului.

Bibliografia pentru concurs se obtine accesand siteul Crucii Rosii: www.crucearosie.ro - sectiunea legislatie
Relatii suplimentare la telefon: 021.317.60.06 int 155 (dna Viorica Popa – director economic)

Candidatii ale caror dosare au fost selectate, vor fi anuntati telefonic referitor la data sustinerii concursului.