Descrierea organizaţiei: Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual ofera servicii sociale de peste 25 de ani pentru persoane cu dizabilitati intelectuale si asociate si varstnicilor cu posibilitati materiale reduse. Organizatia a fost infiintata de Individuell Manniskohjalp, o asociatie suedeza care a adus un model de lucru profesionist in dezvoltarea de centre de zi si rezidentiale pentru grupurile tinta abordate.

Descrierea postului: Titularul postului are rolul de a asigura conducerea, organizarea şi funcţionarea departamentului financiar – contabil cu eficienta prin actualizarea procedurilor financiar-contabile, actualizarea informatiilor financiare conform legii, evidenta resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.
Cerinţe:
• Studii superioare in domeniul economic;
• Experienţa minima de 3 ani in activitati de management financiar;
• Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu / avansat);
• Utilizarea computer (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint).

Abilitaţi:
• Excelente abilitaţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
• Flexibilitate, spirit de iniţiativa;
• Abilitaţi de comunicare, lucru in echipa, management, negociere si prezentare;
• Capabil sa işi gestioneze timpul şi sa lucreze sub presiune;
• Om de echipa orientat catre rezolvarea de probleme; simţ de raspundere;
• Capacitate de analiza şi sinteza; planificare; monitorizare, evaluare şi raportare.
• Experienţa in construirea bugetelor anuale si de proiect;

Sarcini şi responsabilitaţi:
• Preluarea si verificarea documentelor justificative, indosarierea si înregistrarea lor in format fizic si in Excel;
• Dezvoltarea rapoartelor lunare financiare periodice, sub indrumarea Directorului Executiv;
• Inregistrarilor documentelor financiare in programul folosit de organizatie;
• Realizarea arhivelor financiare ale organizatiei;
• Analiza datelor financiare și dezvoltarea rapoartelor financiare;
• Revizuirea documentelor fiscale și nefiscale ale Organizatiei;
• Realizarea bugetelor pentru proiectele pe care organizatia le depune la diversi finantatori;
• Realizarea documentației necesare în vederea realizării achizițiilor directe și publice competitive;
• Participă la întâlnirile de planificare bugetară la solicitarea Directorului și la alte întâlniri de lucru;
• Răspunde de achiziționarea consumabilelor și inventarul acestora precum și a altor mijloace fixe și mobile ale Organizatiei.
• Implicare in dezvoatrea activitatii economice pe care organizatia o desfasoara la nivel de evidentiere separata a cheltuielilor.
Realizarea si tinerea evidentei a dcumentelor ce tin de resursele umane


Oferta: Va oferim posibilitatea de a lucra pentru o organizatie serioasa, pusa in slujba persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor in varsta, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei, precum şi formare profesionala continua.

Trimiteţi CV-ul şi o scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail: office@organizatia-suedeza.ro pana la data de 26 mai 2019.