Fundatia World Vision Romania scoate la concurs postul de Economist, 8 ore/zi, durata determinata, localizare: Bucuresti.

Responsabilitati majore:
• Raportarea locala, conform legislatiei locale si cerintelor donatorilor si politicilor World Vision International (WVI):
- Asigura prezentarea corecta și la timp a taxelor, a asigurărilor sociale și a altor rapoarte obligatorii cerute de autoritatile guvernamentale locale.
- Asigura conditiile pentru exercitarea auditului intern, extern si cenzorat. Urmareste recomandarile raportului de audit/cenzorat si se asigura ca schimbarile cerute au fost implementate.
• Coordonarea activitatii contabile (contabilitatea statutara si USGAAP) si participarea la procesul de raportare WVI (FFRs):
- Asigura revizuirea documentelor justificative înainte de procesarea plăților pentru a asigura alinierea la legislația locală, la reglementările WVI și cerintele donatorilor.
- Asigura inregistrarea corecta a documentelor financiare și în timp util în sistemul contabil ( 3 zile de la primirea documentelor).
- Verificarea lunara a soldurilor contabile din balanta si reconcilierea lunara a conturilor bancare si soldurilor din balanta statutara si WVI (Ageing si TB).
- Asigura revizuirea in timp util a tuturor deconturilor inregistate in GEMS si ia masurile necesare pentru reducerea/evitarea avansurilor nedecontate cu intarzieri mari (outstanding).
- Reconcilierea anuala a inventarului fizic efectuat la nivel de Birou National/Birou Zonal cu inventarul scriptic din evidenta contabila.
• Asigura si participa la elaborarea rapoartelor financiare:
- Participa la raportarea lunara catre grup prin coordonarea cu ceilalti membri ai departamentului Financiar.
- Participa la intalnirile lunare pentru analizarea cheltuielilor efectuate, explicatii variatii precum si pentru asigurarea gestionarii corecte a bugetelor de proiecte.
• Asigura conditiile pentru exercitarea auditului intern si extern al World Vision Romania (WVR).
• Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca. Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini:
- Studii superioare economice (financiar–contabilitate);
- Cunoasterea legislatiei din domeniul financiar-contabil;
- Cunostinte privind finantarile din fondurile structurale;
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile si de a lucra in conditii de supervizare minima;
- Raportare internationala (US GAAP sau IFRS);
- Limba engleza - nivel mediu;
- Abilități de comunicare și relaționare;
- Abilitatea de a lucra in conditii de stres;
- Experienta profesionala minim 3 ani in domeniul financiar-contabil.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 04.10.2019.

Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Simona Ticu, Specialist in Relatii de munca, simona_ticu@wvi.org.