Postul: Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene (COR 242213)
Localizare: Biroul Iasi-Vaslui
Norma: 8 ore/zi,
Responsabilitati majore:
• Identifica nevoile de finantare impreuna cu echipa ADP si are in vedere incadrarea acestora in programele de finantare nerambursabila;
• Analizeaza programele lansate, identificand noi oportunitati pentru dezvoltarea proiectului, in acord cu ghidurile aferente fiecarui program si cu ideea proiectului;
• Elaboreaza si transmite concept note catre managerul de ADP si managerul departamentului de accesare de fonduri;
• Identifica conditiile de aplicare conform legislatiei in vigoare si normelor de aplicare specifice tipului de proiect pentru care este eligibila Fundatia World Vision Romania;
• Comunica documentele necesare depunerii cererii de finantare in functie de linia de finantare aferenta proiectului, respectand legislatia in vigoare;
• Identifica grupurile tinta eligibile avand in vedere prioritatile fundatiei, sectorul de activitate al acestuia, ideea proiectului, regulile de finanantare
• Formuleaza propuneri de activitati tinand cont de experienta organizationala a fundatiei vis-à-vis de domeniul abordat, de nevoile acesteia si de cerintele legislative din domeniu;
• Colecteaza informatii de la parteneri tinand cont de informatiile prezentate in cererea de finantare, de tema proiectului, de experienta si gradul de implicare al fiecarei entitati juridice in proiect;
• Redacteaza sectiunile din cererea de finantare conform planificarii agreate in cadrul departamentului de accesare de fonduri (GAM) si revizuieste sectiunile conform feedback-ului primit din partea managerului GAM
• Participa la depunerea cererii de finantare catre o autoritate contractanta si este responsabil cu completarea si transmiterea anexelor cererii de finantare elaborate la nive local (acord de parteneriat, documente care atesta capacitatea financiara si administrativa a Fundatiei World Vision).
• Participa activ la intalnirile organizate cu echipa de proiect sau cu echipa din ADP
• Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini
Studii: Absolvent studii superioare (preferabil in domeniul uman)
Experienta: Minimum 2 ani de experienta de lucru intr-un post similar.
Cunoasterea limbii engleze nivel avansat. Bune abilitati de operare PC. Permis conducere cat. B. Abilitati puternice de lucru in echipa, auto–motivare. Abilităţi excelente de interrelaţionare şi de comunicare. Abilitatea de a rezolva sarcini multiple si/ sau complexe. Capacitatea de a prioritiza sarcinile.
Cerinta de calatorie in proiecte 30%, in comunitati din mediul rural, interactiune cu echipa / colegii & realizare documente proiecte 70%.
Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 24.04.2021
Candidatii interesati pot transmite cv-ul la adresa de email: ana_tabara@wvi.org