Fundatia World Vision Romania scoate la concurs postul de Expert achizitii publice (Cod COR 214946), norma de 8h/zi, durata determinata si localizare in Bucuresti, in cadrul a doua proiecte finantate din fonduri europene: „FACTIS - Fii actor pentru o comunitate transformata, integrata si sustenabila! ID 113890” si „Scoala pentru toti Cluj ID 104571”.

Responsabilitati majore:
- Aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
- Urmareste si informeaza managerul de proiect cu privire la legislatia nou aparuta in domeniul achizitiilor publice si finantarilor externe;
- Elaboreaza strategia de achizitii publice;
- Aplica principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
- Intocmeste dosarul de licitatie publica;
- Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
- Gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului;
- Evalueaza ofertele depuse;
- Atribuie contractul de achizitie publica;
- Administreaza derularea contractelor atribuite;
- Responsabil cu elaborarea rapoartelor de activitate lunare si a rapoartelor de progres;
- Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania. Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini:
- Studii superioare (Drept, Economic, Stiinte juridice);
- Cunostinte privind finantarile cu fonduri structurale - de preferat;
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
- Cunoasterea limbii engleze;
- Abilitatea de a lucra in conditii de stres;
- Abilitati de comunicare si relationare;
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile;
- Experienta specifica in domeniul achizitiilor de minim 3 ani.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 10.05.2019.
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Diana Matei, Manager Resurse Umane, diana_matei@wvi.org
Simona Ticu, Specialist in relatii de munca, simona_ticu@wvi.org