Localizare: Sud Vest - Oltenia , Romania
Proiect: Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest prin acces la finantare - DEMOFIN - SV
Departament: GAM/ Operations
Norma: 4 ore/zi, durata determinata

Responsabilitati majore:
-Furnizeaza sprijin si consultanta persoanelor asistate pentru infiintarea afacerilor.
-Organizeaza cu antreprenorii selectati o serie de dezbateri de grup si sesiuni individuale privind utilizarea TIC in cadrul activitatii firmelor care vor fi infiintate, aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, elemente de dezvoltare durabila in activitatea curenta sau elemente de inovare
sociala (integrarea in retele profesionale, clustere, colaborarea cu alti antreprenori etc).
-Organizeaza/participa la evenimente regionale cu antreprenorii, grup tinta al proiectului.
-Analizeaza si prelucrareaza rapoartele tehnice de progres lunar ale antreprenorilor, dar si informatii colectate in urma interviurilor cu acestia privind modul de desfasurare si rezultatele
activitatilor prevazute în Planul de Afaceri.
-Se deplaseaza in teren, la locul de implementare al Planului de Afaceri pentru certificarea
Informatiilor.
-Monitorizeaza din punct de vedere financiar: existenta unei evidente contabile analitice, conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea PA; valorile inregistrate in contabilitate coincid cu documentele justificative originale; toate documentele justificative aferente operatiunilor sunt inregistrate in contabilitate; copiile transmise la beneficiar sunt conforme cu originalul; se respecta conditiile generale de eligibilitatea a cheltuielilor; cheltuielile din cadrul proiectului sunt efectuate in limita bugetului aprobat si nu depasesc plafoanele stabilite.
-Monitorizeaza din punct de vedere tehnic: conformitatea locatiei de implementare; activitatile implementate corespund cu cele prevazute in PA/certificatul de inregistrare; se respecta numarul locurilor de munca create conform PA; existenta documentelor justificative privind rezultatele raportate si realizate; respectarea regulilor cu privire la egalitatea de sanse, mediu, dezvoltare durabila; resursele materiale achizitionate în cadrul proiectului sunt conform cu cele prevazute în
cadrul PA; resursele materiale achiziþionate în cadrul proiectul sunt utilizate conform PA; documentatia pentru angajati (CIM, fise de pontaj/post etc); respectarea planului de activitati si termenelor din PA; daca exista dificultati inregistrate in implementarea PA si masurile aplicate in
vederea eliminarii acestora; produse/servicii prestate si facturate.
-Efectueaza monitorizari suplimentare in cazuri exceptionale, in functie de gradul de risc acordat firmei si/sau daca in implementarea proiectului intervin probleme deosebite, aspecte neclare sau situatii ce necesita verificari de documente si consultari cu beneficiarul minimisului.
-Organizeaza si desfasora intalniri bilunare cu grupul tinta pentru monitorizarea intreprinderii in etapa de sustenabilitate.
-Se asigura de furnizarea livrabilelor aferente activitatilor desfasurate in termenele prevazute de documentele de referinta ale proiectului si de atingerea indicatorilor aferenti.
-Raporteaza riscurile identificate si face propuneri de masuri ce pot conduce la contracararea producerii sau limitarea efectelor riscurilor asupra rezultatelor activitatilor desfasurate in Regiune.
-Completeaza anexe relevante pentru proiect conform cerintelor instructiunilor POCU si a solicitarilor managerului de proiect, in acord cu specificul postului ocupat.
-Raspunde de pastrarea tuturor documentelor intocmite (atat electronic cat si în format de hartie).
-Intocmeste rapoarte de activitate individuale si fise lunare de pontaj pentru fiecare luna in care este desemnat sa presteze activitati in cadrul proiectului.
-Participa la intalnirile de coordonare cu echipa de implementare a proiectului.
-Se asigura de intrunirea tuturor conditiilor pentru decontarea propriilor cheltuieli generate de implementarea proiectului, atunci cand este cazul, in conditiile de eligibiliate stabilite de legislatia nationala in vigoare si cerintele POCU.
-Implementeaza activitatile A.2.1 Consiliere si mentorat pentru cele 54 de persoane, A.2.3 Activitatea de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si A3. Monitorizarea functionarii afacerilor dezvoltate (sustenabilitate) pentru atingerea indicatorilor si rezultatelor asteptate.
-Pune in aplicare metodologiile/procedurile aprobate in proiect pentru activitatile desfasurate.
-Gestioneaza un numar mediu de 5 antreprenori carora le acorda consiliere si ii monitorizeaza in timpul implementarii proiectului, dupa infiintarea intreprinderilor, inclusiv in perioada de sustenabilitate a acestora.
-Furnizeaza asistenta zilnica grupului tinta in calitatea lor de persoane fizice-viitori antreprenori in ceea ce priveste activitatile de infiintare a firmelor (aspecte juridice, taxe, contabilitate, contracte de munca etc), de dezvoltare ulterioara si derulare a activitatii dar si in privinta raportarii (dupa furnizarea subventiei), pana la infiintarea intreprinderilor.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini

-Studii superioare finalizate – 3 ani;
-Experienta specifica de infiintare/ dezvoltare /consultanta in afaceri - 5 ani;
-Foarte buna capacitate de analiza si sinteza;
- Bune abilitati de comunicare si relationare;
- Foarte bune abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;
- Tehnici de abordare si de negociere;
- Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
- Competente în luarea deciziilor;
- Tehnici si metode de analiza comparativa;
- Usurinta în comunicare;
- Corectitudine, flexibilitate;
- Rezistenta la efort si stres;
- Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.


Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 09.08.2019

Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Emanuela Federenciuc, Manager Resurse Umane Interimar, emanuela_federenciuc@wvi.org;
Raluca Ciutac, Specialist Relatii de Munca, raluca_ciutac@wvi.org
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72