- Asistă expertul coordonator în desfăşurarea activităţilor proiectului
- - Realizează planificări conform graficului de activităţi al proiectului
- - Redactează rapoarte periodice, prezentări şi materiale de sinteză.
Cerinte
- - Studii superioare
- - Cunoştinţe solide de operare PC
- - Capacitate de planificare şi organizare
- - Cunoaşterea limbii engleze
- - O bună cunoaştere a mediului ONG
- - Experienţă relevantă (pe un post asemănător) minim 2 ani.
- - O bună cunoaştere a programelor post şi pre aderare adresate grupurilor
defavorizate.
- - Cunoaşterea metodologiei de lucru în cadrul unui proiect
- - Persoană activă, dinamică, creativă şi cu spirit de iniţiativă, dispusă la program
prelungit
- - Experienţă de lucru în proiecte constituie un avantaj