Postul: Expert comunicare si informare grup tinta (cod COR 243201 Specialist in relatii publice, norma 8 ore/zi,
Proiectul: „Comunitati implicate, educatie de calitate”
Perioada determinata
Locatia: Biroul Zonal Iasi&Vaslui
Sarcini si responsabilitati:
- Coordoneaza activitatile de promovare a serviciilor si de inregistrare a grupului țintă. Verifica si valideaza dosarele beneficiarilor pe baza comunicarii cu acestia, cu Facilitatorii comunitari si cu Responsabilii grup tinta;
- Cordonează activitatile expertilor din cadrul proiectului in vederea programarii furnizarii serviciilor si derularii evenimentelor din cadrul proiectului;
- Coordonează comunicarile expertilor cu grupul tinta astfel incat sa existe uniate si coerenta in furnizarea serviciilor. Asigura comunicarea cu grupul tinta elevi, parinti, cadre didactice pentru planificarea furnizarii serviciilor si a derularii evenimentelor;
- Comunica permanent cu partenerul si cu expertii din cadrul proiectului in vederea coordonarii activitatilor si evitarii suprapunerilor la nivel de grup tinta, echipamente si spatii;
- Este responsabil cu centralizarea si verificarea documentelor la nivel de servicii furnizate prin cooperarea cu ceilalti exeperti implicati;
- Verifica documentele colectate si le compara cu planificarea serviciilor si evenimentelor in vederea identificarii eventualelor discrepante;
- Elaboreaza Planul de vizibilitate si comunicare si il transmite, explica si verifica in activitatea expertilor angajati.
- Propune masuri pentru asigurarea vizibilitatii, transparentei si promovarii corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor si rezultatelor;
- Elboreaza Strategia de arhivare si organizare a documentelor de comunicare. Asigura, organizeaza si centralizeaza corespondenta generala a activitatilor;
- Monitorizeaza, colecteaza si centralizeaza aparitiile in mass-media a informatiilor privind proiectul (presa tiparita, online, scrisa/audio/video);
- Este responsabil cu elaborarea, multiplicarea, distribuirea si evidenta materialelor publicitare produse in cadrul proiectului;
- Este responsabil cu organizarea si coordonarea expertilor in derularea evenimentelor publice pentru promovarea generala a proiectului;
- Participa la intalnirile de lucru interne prevazute in cadrul proiectului;
- Este responsabil de raportarea periodica a beneficiarilor si modalitatilor de implicare a acestora in serviciile si activitatile proiectului;
- Sprijina Managerul de proiect in realizarea raportelor periodice (organizarea, scanarea, arhivarea documentelor tehnice);
- Participa saptamanal, dupa caz la activitati de formare crestina conform planului de dezvoltare crestina stabilit la nivelul fiecarui Birou Zonal
- Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.

Cerinte:
- Absolvent studii superioare socio-umane/comunicare si relatii publice - 3 ani
- Experienta profesionala generala - minim 3 ani.
- Experienta specifica in programe comunitare - 2 ani.
- Abilitati de comunicare si relationare; Bune abilitati de organizare si planificare; Bune capacitati de analiza si sinteza; Abilitati de lucru in echipa; Buna operare PC;
Preferabil: Cunostinte privind Programul Operational Capital Uman; Manualul beneficiarului; Manual de Identitate Vizuala. Cunostinte privind managementul de proiect (raportare, comunicare). Permis de conducere cat B Experienta profesionala specifica in proiecte / programe cu finantare nationala / europeana / comunitara – minim 2 ani; Experienta profesionala de management / raportare / grup tinta in proiecte POSDRU / POCU – minim 1 an; Experienta de lucru in MySMIS.

Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul si cererea de inscriere la email: ana_tabara@wvi.org