-colaborează cu ceilalţi experţi din proiect în realizarea de planuri, analize,
strategii în domeniul educaţiei, adresate grupurilor defavorizate.
- asistă şi sprijină programele educaţionale derulate în cadrul proiectului
- sprijină activităţile educaţionale derulate în cadrul centrelor interregionale.
Cerinte
- - Studii superioare .
- - Cunoaştere bună a fenomenului educaţional adresat grupurilor defavorizate.
- - O bună cunoaştere a politicilor, legislaţiei naţionale şi europene adresate grupurilor
defavorizate.
- - O bună cunoaştere a mediului ONG
- - Experienţă minim 2 ani pe un post similar constituie avantaj
- - Cunoştinţe solide de operare PC
- - Cunoaştere limbii engleze
- - Experienţă în programul educaţional PHARE constituie avantaj
- - Capacitate de planificare, organizare a muncii
- - Persoană ordonată, dinamică şi cu spirit de iniţiativă