Localizare: Biroul Zonal Valcea, comunitatea Bujoreni

Responsabilitati majore:
• Organizarea/desfăşurarea programului “Şcoală dupa şcoală” cu copiii din ciclul gimnazial, înscrişi în proiect;
• Supravegherea şi îndrumarea elevilor din clasele primare, beneficiari ai proiectului în vederea efectuării temelor;
• Sprijin pentru recuperarea decalajului de cunoştinţe pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, din clasele primare, beneficiari ai proiectului;
• Desfăşurarea de sesiuni de educaţie remedială la limba română şi matematică pentru elevii din clasele primare beneficiari ai proiectului;
• Actualizarea prezenţei copiilor la sesiunile de lucru;
• Implicarea în găsirea de soluţii menite să contribuie la dezvolatarea copiilor din proiect;
• Oferirea de suport experţilor în educaţie (consilier, psihopedagog etc.), în vederea găsirii unei abordari adecvate în situaţiile care implica educaţia copiilor;
• Realizarea unei evaluări iniţiale şi de evaluări constante a copiilor în vederea dezvoltării celei mai adecvate abordări de lucru la limba şi literatura română/ matematică, care să corespundă nevoilor reale ale acestora;
• Pregătirea materialelor şi a fişelor de lucru pentru copii;
• Menţinerea unei bune comunicări cu părinţii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa proiectului;
• Participarea la întâlniri cu celelalte cadre didactice pentru a găsi împreună soluţii la diferitele probleme apărute;
• Realizarea de rapoarte periodice privind parcursul beneficiarilor în cadrul sesiunilor;
• Întocmirea rapoartelor de activitate şi a fişei de pontaj, potrivit metodologiei şi cerinţelor de monitorizare a proiectului;
• Contribuie, la solicitarea managerului de proiect, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului.

Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini
• Studii medii pedagogice – 4 ani;
• Minim 2 ani experienta în activități didactice;
• Experiență profesională generală de minim 3 ani;
• Operare PC;
• Abilități de comunicare și relaționare;
• Abilitatea de a prioritiza sarcinile;
• Engleză – nivel A1

Candidaii interesati vor inainta CV-ul catre:
Diana Matei, Manager Resurse Umane, diana_matei@wvi.org
Emanuela Federenciuc, Specialist Relații de Muncă, emanuela_federenciuc@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti,
Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72