Fundația Centrul pentru Politici si Servicii de Sănătate angajează expert implementare proiecte cu normă întreagă, cu program de lucru hibrid - de acasă și de la birou.
Ai experiență în implementarea de proiecte și ești obișnuit/a cu rigorile impuse de documentarea și raportarea activităților din proiecte?
Ești genul de persoană care își ia motivația din rezultatele și impactul pe care îl au activitățile din proiect pentru beneficiarii finali?
Ești un om de echipă care participă alături de colegi la toate activitățile din proiect pentru a duce la bun sfârșit proiectul indiferent de distribuția formală a atribuțiilor?
Descrierea postului:
 participă la implementarea activităților din cadrul proiectelor
 asigură comunicarea cu finanțatorii, beneficiarii și partenerii
 definește, coordonează și monitorizează matricele de lucru pentru a monitoriza evoluția proiectului și pentru a se asigura că rezultatele sunt calitative și acceptate de beneficiarii proiectului
 asigură monitorizarea și evaluarea activităților in vederea urmăririi realizării rezultatelor și a indicatorilor specifici conform documentelor de proiect aprobate de finanțator;
 redactează materiale privind activitățile proiectului
 redactează rapoarte către finanțator cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului
 contribuie la derularea operațiunilor de achiziții și financiare aferente proiectelor, conform atribuțiilor stabilite de către coordonatorul de proiect și/sau contabil
 sprijină membrii echipei de experți în realizarea activităților specifice proiectului
 asigură respectarea legislației în vigoare și a manualului de proceduri a finanțatorului în desfășurarea activităților proiectului
Descrierea cerințelor:
 studii superioare cu licență
 abilitați de planificare, organizare și stabilire a priorităților, gestionarea timpului pentru a se încadra în termenele limită stabilite
 abilități de relaționare și lucru în echipă
 integritate, corectitudine, obiectivitate, rigurozitate
 răbdare, stabilitatea atenției, atenție la detalii
 excelente abilitați de operare PC (Word, Excel PowerPoint)
 experiență în management de proiecte, de preferință in domeniul sanitar și/sau social
 experiența în planificarea, implementarea, managementul, monitorizarea și evaluarea proiectelor și programelor din domeniul sănătății și/sau cel social
 experiență în sectorul non-guvernamental (angajat sau voluntar)
Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de înscriere și să atașeze CV-ul pana pe 31 ianuarie 2022 la adresa: https://forms.office.com/r/5Xs4pk4XAn

Numai candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

Links