Fundaţia SERA ROMÂNIA organizează
în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România”, Cod SMIS 26554, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi:

EXPERT JURIST – 8 posturi - durată determinată, normă întreagă – 7 luni (01.09.2011-31.03.2012), cate un expert pentru fiecare dintre regiunile de mai jos

Activitatea postului se va desfăsura la sediul principal al regiunii si deplasarea se va face în toate judetele aferente regiunilor, dupa cum urmează:

1.Regiunea Nord-Est – sediul principal în municipiul Iasi si cuprinde judetele:
Botosani, Suceava, Neamt, Iasi, Bacău, Vaslui.

2.Regiunea Sud-Est – sediul principal în municipiul Galati si cuprinde judetele:
Vrancea, Galati, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanta.

3.Regiunea Sud – sediul principal în municipiul Ploiesti si cuprinde judetele:
Prahova, Arges, Dâmbovita, Ialomita, Călărasi, Giurgiu, Teleorman.

4.Regiunea Sud-Vest – sediul principal în municipiul Craiova si cuprinde judetele:
Vâlcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt.

5.Regiunea Vest – sediul principal în municipiul Timisoara si cuprinde judetele:
Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin.

6.Regiunea Nord-Vest – sediul principal în municipiul Cluj si cuprinde judetele:
Cluj, Bihor, Satu-Mare, Sălaj, Maramures, Bistrita.

7.Regiunea Centru – sediul principal în municipiul Brasov si cuprinde judetele:
Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Harghita, Covasna.

8.Regiunea Bucuresti – sediul principal în Bucuresti si cuprinde:
Ilfov si sectoarele municipiului Bucuresti.

Data până la care se transmit CV pe mail la adresa concursjuristere@gmail.com: 05.08.2011,ora 17,00.
Curriculum vitae va avea obligatoriu formatul Europass.
Rezultatul selectiei va fi comunicat persoanelor selectate prin email pănă in data de 12.08.2011.
Data organizării interviului: 15 si 16 08.2011.
Locul de desfăşurare a interviului: BUCURESTI


Condiţiile de participare :
Experienţă minim 5 ani în domeniul juridic, consilier juridic definitiv, membru al unei asociaţii a consilierilor juridici.
Studii superioare de lungă durată.
Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).

Principalele atributii conform fisei postului
1. Colectarea, pe baza unui chestionar existent, a informaţiilor necesare pentru analiza şi evaluarea sistemului de protectie a copilului, la nivelul fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti, referitoare la:
- instituţiile şi serviciile publice implicate în sistemul de protectie a copilului; organizarea, atribuţiile specifice şi funcţionarea acestora;
- organizaţiile de drept privat implicate în sistemul de protectie a copilului;
- serviciile şi alte componente funcţionale ale instituţiilor şi organizaţiilor menţionate mai sus;
- procedurile şi mecanismele de cooperare şi colaborare dintre instituţiile, serviciile şi organizaţiile mai sus menţionate în cadrul sistemului de protectie a copilului;
2. Centralizarea la nivel regional si national a informatiilor colectate