Fundatia World Vision recruteaza Expert jurist, norma 2 ore/zi, Bucuresti, in cadrul proiectului Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative - ID 111683

Responsabilitati majore:

1. Responsabil de analiza cadrului legal existent și documentarea normelor curente de funcționare a Structurilor Comunitare Consultative prevăzute în Legea 292/2011; HG 1113/2014; H 49/2011; H 633/2007 pentru identificarea lacunelor legislative existente;
2. Responsabil de elaborarea unui document juridic ce va contine o propunere privind normele de asigurare a functionalitatii Structurilor Comunitare Consultative la nivel național. Propuneri alternative la legislatia actuala privind reglementarea Structurilor Comunitare Consultative;
3. Contribuie la realizarea unui ghid de constituire și funcționare a Structurilor Comunitare Consultative;
4. Asigură sprijin juridic pe toată durata de adoptare a proiectului legislativ;
5. Intocmeste documentația specifica pentru raportarea activităților în conformitate cu standardele impuse de finanțator;
6. Respectă normele de Protecția Muncii, a securității și sanătății în muncă;
7. Respectă valorile și misiunea Fundației World Vision România.

Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini
1. Studii superioare in domeniul juridic;
2. Competente si abilitati sociale dezvoltate (abilitati de comunicare si relationare, abilitati manageriale, capacitate de planificare si organizare);
3. Capacitate si abilitati de lucru cu stakeholderii centrali si regionali, inclusiv adoptarea de politici publice;
4. Cunostinte si competente specifice protecției drepturilor copiilor;
5. Experiență de lucru cu grupuri interministeriale;
6. Abilitati de operare PC;
7. Abilitati de lucru in echipa;
8. Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru cu supervizare minima;
9. Permis de conducere cat. B;
10. Experiență de peste 2 ani în inițiative legislative/propuneri de politici publice;
11. Cunoaștoarea legislației naționale cu privire la protecția drepturilor copilului (HG 1113/2014; H 49/2011; H 633/2007); Legea Asistenței Sociale 2929/2011 reprezinta un plus;
12. Cunoașterea pașilor procedurali legali necesari în vederea includerii proiectului de hotărâre de guvern în circuitul procesului decisional;
13. Disponibilitate de a calatori in interes de serviciu 30%.

Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 16.01.2019
Candidaii interesati vor inainta CV-ul catre Alexandra Păgidean alexandra_pagidean@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72