Fundatia World Vision Romania scoate la concurs postul de Expert monitorizare și evaluare (Evaluator proiecte Cod COR 241263) in cadrul proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - “FACTIS - Fii actor pentru o comunitate transformata, integrata si sustenabila! ID 113890”, 4 ore/zi, durata determinata, localizare: Craiova.

Responsabilitati majore:
- Organizează, verifică si monitorizează activitățile proiectului și este responsabil cu verificarea realizării indicatorilor operaționali și a rezultatelor cantitative și calitative.
- Dezvoltă strategia de M&E si un plan de M&E.
- Realizează evaluarea anuală a CEA si monitorizează realizarea rezultatelor propuse.
- Planifică și actualizează, împreună cu experții proiectului, calendarul Activităților și evenimentelor din CEA.
- Comunică permanent cu membrii echipei de implementare si organizează întâlniri de lucru cu echipa de experți în vederea evaluării stadiului atingerii indicatorilor.
- Realizează rapoarte periodice (trimestriale) cu privire la stadiul atingerii indicatorilor și rezultatelor prevăzute.
- Contribuie la monitorizarea impactului proiectului în comunitatea vizată si intocmeste rapoarte în cadrul proiectului.
- Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca. Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini:
- Studii superioare socio-umane, economice etc;
- Experiență în monitorizare și evaluare proiecte - 3 ani. Experiență profesională generală de minim 5 ani;
- Bune abilități de organizare, de planificare, de analiză și sinteză;
- Abilități de comunicare și relaționare;
- Abilități lucru în echipă;
- Cunoasterea limbii engleze;
- Abilitatea de a lucra in conditii de stres;
- Permis conducere cat.B - preferabil;
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
- Cunostinte solide privind finantarile cu fonduri structurale – de preferat.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 30.08.2019.
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Simona Ticu, Specialist in relatii de munca, simona_ticu@wvi.org