Postul: Expert organizare si mobilizare grup tinta
(Specialist relatii sociale - Cod Cor 243212)
Proiect: NEETS - Do it today!
Zona de implementare a proiectului: N - V; N - E; Centru; Vest.
Norma: 8 ore/zi, durata determinata
Nr. Posturi: 1

Responsabilitati majore:
• Completeaza anexele specifice din metodologia de acordare a subventiilor pentu cei 290 de cursanti si intocmeste dosarul fiecarui beneficiar cu documentele necesare acordarii subventiilor;
• Informeaza beneficiarii privind conditiile de eligibilitate si acordare a subventilor ca urmare a participarii acestora la cursul de formare profesionala ,,Competente Antreprenoriale, financiare si juridice”.
• Se asigura ca toate documentele completate de acestia sunt corecte si complete;
• Asigura procesul de informarea a beneficiarilor inainte de participarea la programele de formare profesionala, respectiv de consiliere si orientare in cariera;
• Asigura logistica necesara pentru organizarea programului de formare profesionala (asigurarea serviciilor de catering, multiplicarea si diseminarea materialelor de curs);
• Identificarea spatiilor corespunzatoare pentru organizarea programului de formare in fiecare locatie de unde provin beneficiarii;
• Participa la intalnirile prezidate si organizate de catre Managerul de Proiect;
• Intocmeste rapoarte proprii de activitate si fise individuale de pontaj in formatul prevazut de programul de finantare;
• Efectueaza si alte sarcini si activitati in vederea implementarii in conditii optime a proiectului;
• Facilitarea derularii activitatii de formare profesionala, respectiv de consiliere si orientare în cariera prin asigurarea suportului tehnic pentru ceilalti experti implicati;
• Centralizeaza participantii la cursurile de formare si le transmite Coordonatorului Partener;
• Mentine legatura intre grupul tinta si expertii proiectului pentru participarea la activitati;
• Se asigura ca sunt completate corect toate listele de prezenta de la activitatile la care participa grupul tinta (formare profesionala si consiliere profesionala).

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini:

Studii: Absolvent studii superioare in domeniul social.
Experienta:
• Studii superioare - 3 ani;
• Experienta in lucru cu tinerii, consiliere vocationala, dezvoltare personala;
• Experienta generala pe proiecte europene - minim 2 ani;
Cunostinte si deprinderi:
• Bune abilitati de coordonare, organizare si planificare;
• Capacitate de analiza si sinteza;
• Abilitati de lucru in echipa si in special de lucru cu tinerii;
• Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru cu supervizare minima;
• Abilitati de comunicare si relationare;
• Bune abilitati de operare PC;
• Cunoasterea limbii engleze;
• Disponibilitate de a calatori in interes de serviciu 80% din timp;
• Permis conducere cat. B.


Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 17.08.2022
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Romana Chioreanu, Manager Proiect, romana_chioreanu@ wvi.org
Mariana Popa, Specialist Resurse Umane, mariana_popa@wvi.org
World Vision Romania Biroul National, Tel. 021/222.91.01; Tel. 0724067040