Anunt selectie expert coordonator


Federatia "Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania" (ONPHR) din Bucuresti organizeaza un proces de selectie pentru pozitia Expert coordonator pentru proiectul “EXCELNET”- Înfiintarea unei retele de centre de excelenta în furnizarea serviciilor de reabilitare si integrare profesionala pentru persoane cu dizabilitati, ca grup vulnerabil pe piata muncii.

Federatia "Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania" (ONPHR) este o organizatie neguvernamentala, umanitara, pentru drepturile omului, apolitica si non-profit, cu personalitate juridica si durata nedeterminata. ONPHR este o federatie constituita din organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilitati si pentru persoanele cu dizabilitati care dezvolta programe vizand egalizarea sanselor, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati.


Locul desfasurarii activitatii : sediul ONPHR din BucurestiResponsabilitatile expertului in cadrul proiectului :
• Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor si implicarea resurselor umane in cadrul proiectului, in conformitate cu graficul de activitati
• Coordoneaza eficient activitatile proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite, in conformitate cu aplicatia de finantare
• Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare
• Asigura atingerea rezultatelor si a indicatorilor prevazuti in proiect
• Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de implementare,
• Coordoneaza si monitorizeaza activitatea centrelor pentru furnizarea serviciilor de reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati
• Asigura comunicarea la nivel operational cu partenerii de proiect
• Se implica in organizarea diferitelor evenimente si activitati derulate in cadrul proiectului
• Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative;
• Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.


Criterii de selectie:
- Studii superioare, de preferinta in domeniul social
- Experienta relevanta in coordonarea de activitati in domeniul social (de preferinta in domeniul dizabilitatii)
- Experienta relevanta in domeniul dizabilitatii ( de preferinta in domeniul serviciilor de reabilitare profesionala si integrare in munca a persoanelor cu dizabilitati)
- Utilizarea limbii engleze la nivel avansat
- Experienta in management/ conducerea unei echipe de minim 5 ani
- Foarte bune capacitati de organizare si planificare
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere.
- Disponibilitate pentru deplasari in tara


Descrierea procesului de selectie:

Documente solicitate:

- Curriculum Vitae modelul Europass in limba romana
- Scrisoare de motivatie

Documentele solicitate trebuie transmise pana la data de 10.02.2012, la adresa de e-mail jobs@onphr.ro.

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate. Rezultatele finale ale selectiei vor fi transmise direct candidatilor. Persoanele care nu primesc niciun raspuns pana in data de 20.02.2012 inseamna ca nu au fost selectionate si le asiguram confidentialitatea candidaturii la acest post.

Nota: Persoanele interesate vor menționa în titlul e-mailului poziția pentru care aplică.

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare .

Links