MANAGER DE PROIECT
Cod pozitie MP/ POSDRU

ATRIBUTIILE PRINCIPALE:
- Organizarea activitatii din cadrul proiectului, elaboreaza metode si proceduri de lucru specifice, asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, verifica realizarea activitatilor conform standardelor si cerintelor proiectului;
- Asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului, precum si respectarea obligatiilor contractuale ce decurg din acordurile de parteneriat;
- Coordonarea echipei de management
- Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile aplicabile si cu conditiile finantatorului
- Are rol de reprezentare, cu atributii de coordonare si supervizare a activitatilor proiectului
- Realizeaza periodic rapoartele de progres

CERINTE:

- Studii superioare, de preferinta economice/ tehnice
- Formare in management de proiect/ accesarea fondurilor nerambursabile
- Experienta/ cunostinte solide in managementul proiectelor cu finantare nerambursabila (min 5 ani)
- Experienta relevante in proiecte in domeniul social (de preferinta in domeniul
dizabilitatii)
- Experienta in management/ conducerea unei echipe de minim 5 ani
- Foarte bune capacitati de organizare si planificare
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere


EXPERT COORDONATOR
Cod pozitie EC/ POSDRU

ATRIBUTIILE PRINCIPALE:
- Realizeaza planificarea detaliata a activitatilor/ implicarea resurselor umane in cadru proiectului, in conformitate cu graficul de activiati
- Coordonarea eficienta a activitatilor proiectului, a expertilor pe termen lung/ scurt in vederea atingerii obiectivelor stabilite, in conformitate cu aplicatia de finantare
- Planifica, coordoneaza si evalueaza realizarea livrabilellor in cadrul proiectului, in conformitate cu specificatiile din aplicatia de finantare
- Coordoneaza monitorizarea si evaluarea activitatatii expertilor in cadrul proiectului
- Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza

CERINTE:

- Studii superioare, de preferinta in domeniul social
- Experienta relevante in coordonarea de activitati in domeniul social (de preferinta in domeniul dizabilitatii)
- Experienta in management/ conducerea unei echipe de minim 5 ani
- Foarte bune capacitati de organizare si planificare
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere

Potentialii candidati sunt invitati sa trimita un CV (format Europass), insotit de scrisoare de intentie, pe e-mail la: jobs@onphr.ro pana Luni, 28.11.2012.
Doar candidatii selectati urmeaza sa fie contactati pentru interviu.


Links