Vrei sa contribui la dezvoltarea voluntariatului in Romania? Esti o persoana comunicativa, perseverenta, convingatoare si cu initiativa? Ai o gandire strategica si abilitati de leader? Vrei sa lucrezi intr-un mediu dinamic?

Locatia: Bucuresti

Timp de lucru: norma intreaga, birou (70%), deplasari in tara si strainatate (30%), data propusă de incepere 15/09/11

Obiectivul postului:
Asigurarea managementului eficient şi dezvoltării organizaţionale a Federaţiei VOLUM, gestionarea relaţiei cu membrii federaţiei şi coordonarea activităţii federaţiei potrivit strategiei de dezvoltare şi planului anual de acţiune.

Responsabilităţi:
-Contribuie la dezvoltarea organizaţională a Federaţiei VOLUM prin elaborarea şi implementarea de proiecte şi strategii, iniţierea de parteneriate şi servicii etc.;
-Reprezintă Federaţia VOLUM în relaţia cu membri existenţi şi potenţiali, cu factorii de decizie şi cu partenerii naţionali şi
internaţionali;
-Asigura comunicarea cu membrii, partenerii, colaboratorii Federaţiei VOLUM;
-Asigură managementul zilnic al Federaţiei VOLUM în conformitate cu statutul şi regulamentele interne ale federaţiei (gestionarea fluxurilor financiare, relaţia cu contabilitatea, planificarea şi implementarea activităţilor, comunicarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii etc.);
-Gestioneaza procesul de consultare şi colaborare cu autorităţile relevante în vederea adoptării şi implementării strategiei de sprijinire a dezvoltării voluntariatului în România;
-Identifică oportunităţi de finanţare pentru activităţile federaţiei şi lucrează pentru fructificarea acestora;
-Colaborează cu Preşedintele şi Consiliul Director al Federaţiei în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Federaţiei VOLUM.

Cerinţele postului:
-Cunoaşterea problematicii voluntariatului în România;
-Minim 2 ani de experienta de lucru în sectorul asociativ în poziţii de coordonare;
-Experienţă în atragerea de fonduri
Spirit organizatoric, iniţiativă şi flexibilitate;
-Abilităţi de relaţionare, negociere, dezvoltare parteneriate
Capacitate de analiză şi sinteză;
-Abilităţi de comunicare cu publicuri diverse (presă, autorităţi, organizaţii);
-Abilitati de vorbit în public, susţinere prezentări, moderare discutii;
-Abilitati de leadership;
-Entuziasm şi asumarea sarcinilor;
-Capacitatea de a prioritiza sarcinile;
-Disponibilitatea pentru deplasări în ţară şi străinătate;
-Operare PC
-Limba engleza nivel avansat (scris, cititi, vorbit).

Beneficii:
-Contract de munca, durată determinată (12 luni), cu posibilitatea de prelungire;
-Posibilităţi de dezvoltare personală şi profesională (instruiri, conferinţe etc.);
-Birou, laptop, telefon mobil de serviciu;
-Posibilitatea de a călători intern şi internaţional;
-Mediu de lucru plăcut, independenţă şi responsabilitate în asumarea şi realizarea sarcinilor.

Procesul de selecţie:
Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită curriculum vitae cu două referinţe (numele şi datele de contact a doua persoane care pot oferi informaţii despre activitatea/cunoştinţele/abilităţile profesionale ale candidatului) şi scrisoare de motivaţie în limba engleză pănă vineri, 9 septembrie 2011, ora 17:00, exclusiv prin e-mail la adresa volum@federatiavolum.ro. Vă rugăm să menţionaţi la subiectul mesajului “Angajare”. Numai candidaţii selectaţi vor fi
contactaţi telefonic pentru programarea interviului. Interviurile vor avea loc în Bucuresti luni, 12 septembrie 2011.

Mai multe detalii in PDF-ul atasat mai jos.

Links

Files