Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul asistent de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.Denumirea postului: asistent manager COR 334303

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 4 ore pe ziSCOPUL POSTULUI:

Asistentul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România oferă suport pentru dezvoltarea programelor derulate de Federație și pentru derularea activității generale a organizației.INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAȚIEI

Postul imediat superior: Directorul executiv / Președintele Consiliului Director
Postul imediat inferior: –
Colaborează cu: Managerii de proiect și Managerul Financiar


RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

Organizarea logistică a evenimentelor federației (workshop-uri, conferințe, etc.) prin identificarea locațiilor, managementul contractualistic, suport în desfășurarea în bune condiții a evenimentelor și comunicarea cu partenerii interni și externi implicați;
Asigură suport în elaborarea și verificarea de rapoarte financiare și tehnice pentru proiecte aflate în derulare către finanțatori, în concordanță cu normele și contractele în vigoare, în colaborare cu Managerii de Program și cu Managerul Financiar;
Elaborarea, organizarea, urmărirea și arhivarea de documente din cadrul FFCR în format fizic și electronic;
Asigură logistica pentru buna derulare a activității organizației prin asigurarea consumabilelor și buna gestiune a spațiului de lucru;
Asigură suport în gestionarea administrativă a resurselor umane din cadrul organizației (pontaje, plată salarii si taxe aferente, dacă este cazul, PSI și SSM) împreună cu Managerul Financiar;
Reprezintă FFCR în rapoartele sale cu instituțiile publice în vederea asigurării că toate documentele necesare funcționării organizației sunt conform legislației, atunci când este cazul;
Efectuarea de plăți în anumite condiții prestabilite împreună cu Președintele Executiv și cu Managerul Financiar;
Este responsabil în organizație, de implementarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și a normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor;
Asigurarea secretariatului general al Federației;
Cunoaşte şi respectă normele PSI şi de protecţie a muncii;
Respectă prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


CERINȚE:

Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare;
Bune abilități de operare pe computer;
Bună cunoaștere a limbii engleze;
Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă;
Capacitate de a respecta termene limită;
Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate;
Constituie un avantaj experiența anterioară în poziții similare.
BENEFICII:

Oportunități de formare continuă în țară și în străinătate;
Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională;
Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România.
CONDIȚII MATERIALE ALE MUNCII:

Computer, copiator


PROCESUL DE SELECȚIE A CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 12.12.2022

Contact pentru întrebări și informații suplimentare: office@ffcr.ro

Links