Fundatia World Vision Romania recruteaza Formator curs Competențe Antreprenoriale in cadrul proiectelor NEETs do it today—cod SMIS 150797 și NEETs do it—cod SMIS 150796.

Localizare: București, Iași/Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj
Norma: 3 ore/zi, durata determinată 20 luni
Numar posturi: 2

Responsabilitati majore:
• Elaborează materialele de lucru;
• Furnizarea de informaţii și cunoștințe concrete beneficiarilor cu privire la domeniile aferente cursului de formare;
• Instruirea GT în identificarea misiunii, întreprinderii și menținerea acesteia prin activitățile derulate; integrarea activității întreprinderii în contextul economic, crearea unui plan de investiții și corelarea acestuia cu afacerea propusă; realizarea previziunilor financiare precum și găsirea unor metode alternative de finanțare pentru un start-up etc.
• Susținerea beneficiarilor în elaborarea unui plan de afaceri;
• Întocmire dosarelor individuale pentru fiecare persoană implicată, completarea listelor de prezență și a agendelor de discuții parcurse;
• Participă la întâlnirile organizate în cadrul proiectului, atunci când este convocat;
• Întocmeşte rapoarte proprii de activitate şi fişe individuale de pontaj în formatul prevăzut de programul de finantare;
• Efectuează şi alte sarcini şi activităţi în vederea implementării în condiţii optime a proiectului.

Studii, cunoștințe, abilitati, aptitudini;
• Absolvent studii superioare;
• Să fi desfașurat activități într-o funcție/într-un domeniu similar - 5 ani;
• Abilități de relaționare cu grupul țintă;
• Competențe digitale;
• Bune abilități de coordonare;
• Bune abilități de organizare și planificare.

Aplicatiile pot fi trimise la adresa alexandra_pagidean@wvi.org pana la data de 15.11.2021