Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS) intenţionează să contracteze, prin concurs, un Ofiţer de proiecte, cod COR 242104, ocupaţie asimilată Responsabil de proces.

Atribuţii şi responsabilităţi generale
Respecta Regulamentele SEE şi Norvegian 2014-2021, acordul de program, legislaţia aplicabilă locală, naţională şi europeană şi procedurile aplicabile, alte reglementări;
Se asigură că proiectele finanţate pe care le monitorizează se derulează, în toate fazele de implementare, în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, contribuind la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismelor Financiare SEE şi Norvegian 2014-2021, respectiv a obiectivelor specifice şi a rezultatelor programului;
Realizează verificarea formală a propunerilor de proiecte care îi sunt repartizate și urmăreşte procesul de evaluare, selecție și aprobare a acestora; asigură condiţiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finanţare;
Evaluează riscurile pentru proiectele repartizate, propune măsuri specifice de reducere a riscurilor şi urmăreşte implementarea acestora;
Răspunde de monitorizarea proiectelor repartizate, inclusiv de finalizarea şi închiderea acestor proiecte; asigură calitatea implementării proiectelor de care răspunde prin monitorizare, inclusiv prin verificări la faţa locului;
Asigura confidenţialitatea şi securitatea informațiilor (corespondenţa, date, documente) şi răspunde de activitatea de organizare şi păstrare a documentelor (fizic şi electronic) cu care lucrează; asigură transparenta şi disponibilitatea documentelor aferente proiectelor repartizate;
Comunica cu diverşi interlocutori (PP, reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi centrale, furnizori etc.);
Raportează neregulile identificate responsabilului cu neregulile;
Înregistrează în baza de date (MIS) elementele specifice proiectelor stabilite prin proceduri și conform cerinţelor programului informatic, şi răspunde de corectitudinea/acurateţea informaţiilor înregistrate;

Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, cu diploma de licență; diplomă de master, doctorat, studii postuniversitare în domenii relevante pentru program reprezintă un avantaj care va fi punctat în cadrul interviului;
- formări în management de proiect, dovedite cu diplome/certificate;
- experiență de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor cu finanțări externe (EEA/Norway Grants, fonduri europene și similare, Banca Mondială etc.);
- experiență de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor cu componenta socială (reducerea sărăciei, incluziunea romilor, grupuri dezavantajate, tineri, inserție pe piața muncii, etc.)
- experiență de cel puțin 2 ani în monitorizarea implementării unor proiecte cu componenta socială adresate grupurilor defavorizate/ comunităților marginalizate, finanțate din fonduri externe (programe finanțate din Mecanismele SEE/Norvegiene, fonduri europene, fonduri provenite de la Banca Mondială etc.);
- vechime în muncă minim 6 ani;
- cunoștințe foarte bune de limbă engleză - nivel C1;
- cunoștințe bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, Power Point);
- Disponibilitate de deplasare în țară.
Citeste tot anuntul: https://frds.ro/informatii-de-interes-public/

Links