Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un Ofiter verificare cheltuieli proiecte, cod COR 241102.
1. Atribuţii si responsabilitati generale
 Respectă regulamentul de implementare aferent Mecanismului financiar SEE/ Norvegian 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
 Se asigură că proiectele implementate în cadrul programului contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar SEE/ Norvegian 20014-2021, la rezultatele şi indicatorii specifici ai programului, în cadrul activităţilor de care este responsabil.
 Se asigură că proiectele sunt conforme cu Regulamentul, ghidurile emise de CMF, Acordul de Program, precum şi cu legislaţia aplicabilă şi a Uniunii Europene în cadrul activităţilor de care este responsabil.
 Se asigură că implementarea activităţilor de care răspunde se face în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.
 Se preocupă continuu de perfecţionarea sa profesională.
 Asigură transparența și disponibilitatea documentelor, asigură înregistrarea și stocarea în formă electronică a documentelor.
 Sesizează şi raportează orice nereguli conform Procedurii operaţionale de nereguli.
 Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor biroului şi le raportează responsabilului cu gestionarea şi ţinerea registrului riscurilor conform procedurii privind riscurile.
Atribuțiile specifice principale sunt: verificare financiară a rapoartelor și a bugetelor promotorilor de proiecte, monitorizarea din punct de vedere financiar a proiectelor repartizate din cadrul Programului Dezvoltare Locală.
Ofițerul verificare cheltuieli va fi angajat pe baza de contract de muncă, pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptămană, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS/ la domiciliu (după caz), pe durata programului „Dezvoltare locală”. Perioada de proba este de 30 zile lucrătoare.

Links