Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intenționează să contracteze, prin concurs, un EXPERT ACHIZITII, cod COR 214946.
1. Atributii si responsabilitati generale
- Respectă Regulamentele de implementare aferente Mecanismele Financiare SEE și
Norvegian 2014 - 2021, Acordul de program, Acordul de implementare al programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
- Răspunde de inițierea, organizarea și finalizarea proceselor/procedurilor de achiziții în care este implicat la nivelul OP, conform legislației privind achizițiile publice și cerințelor Regulamentelor.
- Contribuie la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale sau de sistem ale OP.
- Asigură pregătirea ghidurilor/instrucțiunilor/manualelor pentru benficiarii de finanțare.
- Sprijină şi acordă asistență pe probleme de achiziţii atât beneficiarilor de finanțare cât şi personalului FRDS.
- Verifică dosarele de achiziţii aferente proiectelor finanțate de FRDS în conformitate cu reglementările aplicabile şi procedurile interne aprobate.
- Asigură transparența și accesul la documente în conformitate cu cerințele Regulamentelor.
- Se conformează cu orice alte obligaţii aferente activităţii sale care rezultă din Acordul de program.
- Expertul achizitii va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală” cu normă întreagă. Mediul de lucru atractiv!

Links