Fundatia “Alaturi de Voi” Romania angajeaza consilier juridic in cadrul proiectului “Primul pas spre o viata independenta” finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale". Proiectul cu durata de 3 ani vizeaza dezvoltarea si promovarea structurilor economiei sociale (ateliere protejate/ateliere de terapie ocupationala/unitati protejate) pentru a ajuta tinerii exclusi social sau expusi riscului de excluziune sociala sa se integreze pe piata muncii.

Postul presupune asigurarea de suport specializat in vederea conformarii cu toate prevederile legale aplicabile, aferente implementarii activitatilor proiectului. Norma de munca este 2 ore/zi pe o perioada de 32 de luni.

Responsabilitati:
Va superviza si va oferi consultanta in implementarea proiectului in conformitate cu acte juridice in vigoare care fac referire la fonduri structurale, ajutor de stat si contractul, respectiv actele aditionale incheiate pe proiect;
Va realiza termeni de achizitie si criterii selectie furnizori impreuna cu membrii comisiei responsabile de achizitii;
Va realiza/superviza contractele de achiziţii pe proiect;
Va monitoriza şi interveni pentru respectarea clauzelor care sunt prevazute in contractele incheiate de fundatie pe proiect;
Va superviza contractele de munca, acte aditionale si contract colectiv de munca care fac referire la echipa de implementare a proiectului;
Va reprezenta organizatia in litigii daca va fi cazul;
Va realiza diferite demersuri juridice necesare pentru buna implementare a proiectului;
Va furniza consultanta de specialitate si informare periodica sau la cerere asupra modificarilor legislative sau de proiecte de acte normative cu impact asupra activitatii fundatiei;
Va redacta contracte si alte acte in beneficiul fundatiei;
Va participa la anumite activitati din proiect;
Va intocmi rapoarte si alte situatii aferente implementarii proiectului.

Studii si experienta:
Licentiat in stiinte juridice, studiile aprofundate constituie un avantaj;
Definitivat in funcţia de consilier juridic dupa finalizarea stagiului obligatoriu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani de zile;
Trebuie sa fie membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici (constituita in conformitate cu reglementarile legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice);
Experienta profesionala si bune cunostinte de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice;
Cunostinte despre organizarea si functionarea organizatiilor neguvernamentale;
Utilizarea computerului si a urmatoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint.

Abilitati / aptitudini necesare:
Comunicare (claritatea si concizia exprimarii, caracterul convingator, fluenta limbajului);
Tehnici de prezentare si negociere;
Capacitate de planificare;
Capacitate de analiza si sinteza;
Abilitatea de a rezolva problemele;
De a lucra independent, dar si in echipa;
Flexibilitate;
Dedicat si capabil sa lucreze cu minimum de supervizare;
Spirit de initiativa cu predispozitie spre actiune;
De colaborare, conlucrare, cooperare;
De a lucra cu oameni de diverse categorii social;
De a aplica si respecta principiile, metodele si standardele de lucru ale fundatiei.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV si o scrisoare de intentie pana la data de 20 Februarie 2009 pe adresa de email office@alaturidevoi.ro sau fax 0232/275568 persoana de contact Sandulesei Oana. Doar persoanele selectate vor fi invitate pentru interviu.

Detalii cu privire la activitatea fundatiei sunt prezentate pe www.alaturidevoi.ro