• Sa explice conceptele teoretice de bază ale terapiei ocupaţionale, în mod specific, natura ocupaţională a fiinţei umane şi performanţele ei ocupaţionale;
• Sa explice relaţia dintre performanţele ocupaţionale, sănătate şi bunăstare;
• Sa lucreze în parteneriat cu beneficiarii pentru a se angaja în ocupaţii ce vizează promovarea sănătăţii, a prevenirii, a reabilitării şi terapiei;
• Sa construiasca o relaţie/parteneriat terapeutică care să fie fundamentul procesului de terapie ocupaţională;
• Să participe la activităţile de monitorizare în scopul colectării datelor necesare evaluărilor şi studiilor de instruire
• Să asiste şi să participe la activităţile desfăşurate în Centrul Social, la cererea Coordonatorului, să se străduiască să reducă izolarea beneficiarilor, să încurajeze respectul reciproc

trimiteti CV si scrisoare de intentie la adresa; estuarct@gmail.com sau prin fax: 0241.252.900