Fundația ICAR angajează Responsabil implementare proiect, cu o norma de lucru de 5 ore/ zi, pe o perioadă de 9 luni.
Activitatea se va desfășura la sediul Fundației ICAR din București.
Cerințe:
- Studii superioare
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională
- Cunoștințe operare pe calculator.
- Experiență in implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene
- Experiența de lucru cu migrații constituie un avantaj.

Responsabilități:
- Asigură asistență pentru managementul și implementarea generală a proiectului;
- Oferă sprijin managerului de proiect si responsabilului financiar în derularea activităților;
- Asigură asistență logistică pentru activitățile desfășurate de personalul proiectului;
- Monitorizează implementarea tehnică a proiectului și contribuie la elaborarea rapoartelor tehnice periodice către Autoritatea Contractantă;
- Asigură contact permanent și sprijin pentru personalul de implementare a proiectului;
- Elaborează și distribuie anunțuri, materiale informative sau de vizibilitate ale proiectului.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită un CV pe adresa icar@icarfoundation.ro, pana cel târziu în data de 10.01.2023.